Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Vill du få hjälp att träffa andra kan Nacka kommun, Röda korset, Väntjänsten och Anhörigas Riksförbund hjälpa dig. Mer information kan du få från anhörigkonsulenten, telefon 08-718 89 08 och demenssjuksköterskan, telefon 08-718 80 01.

Röda korset, telefon 0723-633 633

Röda korset kan hjälpa dig med att träffa andra människor så att du orkar med vården hemma.

Anhörigas Riksförbund, telefon 010-155 70 60

Anhörigas Riksförbund, AHR, ger stöd och hjälp till dem som har någon i familjen som får vård hemma eller i en bostad för äldre. Telefonnumret till Nacka Anhörigförening är 070-604 12 63.

Sidan uppdaterades: