Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Frågor och svar om riksfärdtjänst

2

Vad finns det för olika sätt att resa med riksfärdtjänst?


Svar:

Det finns olika färdsätt. Färdtjänsthandläggaren beslutar om färdsätt utifrån resenärens funktionshinder och övriga omständigheter. Det innebär att kommunens billigaste färdsätt ska användas. Om möjligt kan samordning av resor planeras.

  • I första hand ska tåg/buss/flyg användas (med assistans/ledsagare).
  • I andra hand ska allmänna kommunikationer i kombination med taxi användas(med assistans, ledsagare).
  • I tredje hand ska enbart taxi eller specialfordon användas.
Fick du svar på din fråga?
2

Vem kan ansöka/resa med Riksfärdtjänst?


Svar:

  • Du ska vara folkbokförd i Nacka kommun.
  • Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst 6 månader.
  • Resan kan, till följd av den sökandes funktionsnedsättning, inte genomföras med allmänna kommunikationer utan att den medför extra kostnader utöver det normala eller att den inte kan genomföras utan ledsagare.
  • Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
  • Resan görs inom Sverige till eller från annan kommun.
Fick du svar på din fråga?
1

Vad är en ledsagare?


Svar:

Med ledsagare (enligt lagen om riksfärdtjänst) avses en person som måste medfölja för att en riksfärdtjänstresa ska kunna genomföras. Det gäller om den sökande är behov av hjälp/omsorg under själva resans gång. Det är den sökande som har skyldighet att ordna ledsagare. Nacka kommun har ingen skyldighet att ordna ledsagare. Det är inget skäl att bli beviljad ett dyrare färdsätt om sökande ej kan ordna ledsagare.

Fick du svar på din fråga?
1

Hur lång är handläggningstiden för att ansöka om riksfärdtjänst?


Svar:

Cirka tre veckor, fyra veckor vid högtider.

Fick du svar på din fråga?
0

Kan jag överklaga beslutet?


Svar:

Du kan överklaga ditt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm. Nacka kommun är behjälplig med överklagan. Kontakta oss om du har fler frågor.

Fick du svar på din fråga?
0

Kan jag få ett permanent tillstånd?


Svar:

Tillstånd för riksfärdtjänst beviljas normalt för en resa i taget.

Fick du svar på din fråga?
-1

Vad händer efter beslutet?


Svar:

Efter beslut av ansökan skickas en kopia hem till dig. Om du är beviljad resan skickas även bokningsbekräftelse av den inbokade resan hem till dig.

Fick du svar på din fråga?
-1

Vad kostar det att resa med riksfärdtjänst?


Svar:

Resenären betalar en egenavgift, vars storlek beslutas av regeringen. Avgiften motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer.

Ledsagarens kostnader står kommunen för, om det beviljats.

Medresenär kan, i mån av plats, följa med vid resa med taxi eller specialfordon och betalar då samma avgift som resenären som beviljats riksfärdtjänst. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin resekostnad.

Fick du svar på din fråga?
-2

Vad är en medresenär?


Svar:

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: