Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att vara kontaktfamilj

Den som är kontaktfamilj tar emot barn i sitt hem en eller två helger i månaden. Barnen behöver av olika skäl komma till en kontaktfamilj. Det kan handla om barnets sociala situation eller att barnet har en funktionsvariation.

Ett barn som kommer till en kontaktfamilj får möjlighet till social stimulans och föräldrarna får avlastning. Barnet tar del av kontaktfamiljens vardag, aktiviteter och intressen

Sidan uppdaterades: