Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stadsbyggnadsutmärkelsen 2020

Under 2020 byggdes många vackra, spännande och intressanta hus i Nacka. Tio av dem nominerades till Stadsbyggnadsutmärkelsen 2020. I bildspelet kan du se alla kandidater.

Årets vinnare blev nummer 2, Enfamiljshuset i Björknäs. Läs mer om det här

1. Flerbostadshus, Velamsund En liten grupp radhus med kvalitativ bostadsarkitektur i balanserad färgsättning. Listernas reliefverkan förstärker husens lågmälda självklara lugna uttryck. Arkitekt: 2BK Arkitekter Byggaktör: Brisk properties

2. Enfamiljshus, Björknäs En byggnad som med sin grafiska form spelar med det vertikala och det horisontella. Tydliga volymer, lagda mot varandra, framhåller det levande träet och skapar kvalitet. Arkitekt: Markus Ravegård Byggaktör: Privat

3. Enfamiljshus, Björknäs Högt uppe på berget ligger ett bostadshus som samspelar fint med omgivningen i materialval och färgsättning. En lågmäld byggnad i som tar vara på läget och anpassar sig till platsens förutsättningar. Arkitekt :Max Holst Arkitektkontor Byggaktör: Privat

4. Enfamiljshus, Skuru Högt över Skurusundet ligger denna bostadsbyggnad med en sammanhållen arkitektur och rena ytor. Dess grafiska form förstärks av de utstickande delar som ger en intressant skuggverkan. Arkitekt och byggaktör: Anders Holmberg arkitekter

5. Flerbostadshus, Skarpnäs Längst ut på klippan över vattnet står denna bostadsgrupp. Byggnadsgrupperingen och corténplåten påminner om tidigare industribebyggelse på platsen i form och material. Med intressant rytmisering av fasadmaterialet ges byggnaderna karaktär och kvalitet. Arkitekt: Ahlqvist & Almkvist Arkitekter AB Byggaktör: HSB

6. Balkonginglasningar, Orminge Den starka färgen runt fönster och inglasningar av balkonger ger karaktär och liv åt de strama betongbyggnaderna. Ett vågat men lyhört tillägg till Orminges redan tydliga karaktär. Arkitekt Vida Arkitektkontor Byggherre: BRF Agaten

7. Sammanbyggda enbostadshus, Skuru

Längst ut i Skuru står dessa radhus. Det är en ambitiös bostadsarkitektur med vackert proportionerade fasader där lister skapar en subtil variation med reliefverkan. Träets levande struktur och färgen skapar intresse. Arkitekt: DinellJohansson Byggaktör: IMOLA

8. Tvåbostadshus, Mensättra Byggnader som leker med det klassiska och det moderna. Traditionella byggnadsvolymer med lekfull fönstersättning. Ett exempel på funktionell trivsam vardagsarkitektur. Arkitekt: Ingrid Reppen Byggaktör: Svanberg & Sjögren Bygg AB

9. Flerbostadshus, Eriksvik En grupp radhus som ger ett lågmält och vänligt intryck. De trärena fasaderna bidrar till att husen smälter in i den omgivande miljön, samtidigt som en stram komposition skapar ordning och lugn. Arkitekt: Hultman-Vogt Byggaktör: Brisk Properties AB

10. Flerbostadshus, Ektorp Byggnaderna skyddar mot motorvägen och öppnar sig i stället inåt mot den kuperade gården. Med enkla volymer och lekfullt placerade balkonger har en trivsam miljö skapats. Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter Byggaktör: Byggvesta

Sidan uppdaterades: