Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Cykelöverfarter

Den 1 september 2014 infördes nya trafikregler för cykelöverfarter, de nya reglerna innebär en tydlig prioritering av cykeltrafiken. Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklande och mopedförare.

Under 2021 kommer Nacka kommun att se över befintliga cykelöverfarter i kommunen samt se över möjligheten för utbyggnad av fler.

Vad är en cykelöverfart och vad utmärker en?

En cykelöverfart är enligt Trafikförordningen en plats där korsande motordriven trafik har väjningsplikt gentemot cyklister på och i anslutning till en överfart där cyklister färdas. En cykelöverfart känns igen genom vägmärke (M8) för cykelöverfart, men också via väglinjemålning för cykelöverfart (M16) och med (M14) som påvisar väjningsplikt samt cykelsymboler (M26). En cykelöverfart kan också kombineras och utformas tillsammans med ett övergångsställe för gångtrafikanter och märks då även ut med vägmärke (M3). En cykelöverfart skall också hastighetssäkras till 30 km/h, anläggas med upphöjning samt vara genomgående cykelbana.

För mer information gällande cykelöverfarter och hur dessa regleras och utformas når ni i läkarna nedan:

Det viktiga att tänka på är att du som trafikant, oavsett om du är cyklist eller ej, har fler skyldigheter än rättigheter. Det är viktigt att visa hänsyn i trafiken.

Sidan uppdaterades: