Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafikprat med fjärdeklassare

Nacka kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsmiljön runt kommunens skolor. En del av det arbetet är kontakten med skolorna. Trafikenheten har besökt Johannes Petri skola i Tollare och träffat fjärdeklassare för att prata om trafikmiljön.
Ett sextiotal elever pratade i ungefär en timme med Marianne Areskog som är projektledare för hållbart resande och Malin Zeidlitz som är trafikplanerare. Malin arbetar framför allt med fysiska trafikåtgärder, Marianne arbetar i projektet Säkra skolvägar med påverkan och information för att få fler att resa hållbart.

- Vi vill ha en "Du kör för fort"-skylt som blinkar utanför skolan, säger en av eleverna. Bilarna kör alldeles för fort här utanför, typ 60 fast det är 30.

Alva och Alma var med och tyckte till om trafiken runt Johannes Petri skola.Eleverna är eniga om att det läskigaste med trafikmiljön runt Johannes Petri skola är just bilar som kör för fort, speciellt vid övergångsställena.
Målet med projektet Säkra skolvägar är att öka trafiksäkerheten och tryggheten vid skolorna. Det viktigaste är att få fler att gå eller cykla till skolan med sina barn, eller åka kollektivt. Om fler gör det så blir trafikmiljön runt skolorna lugnare och tryggare. Dessutom är det positivt för hälsan och miljön.

Eleverna i Johannes Petri skola är väldigt intresserade av trafik, och det blev livliga diskussioner om framför allt hastigheter och övergångsställen. Barnen i fyran är i den ålder då de börjar cykla själva och de har många erfarenheter att dela med sig av när det gäller trafikmiljön i området.

Var tvungen att cykla ner i diket
- Vid Hemköp kör de jättefort, säger en elev, jag cyklade där med några kompisar och en bil körde jättefort så jag var tvungen att cykla ner i diket.
Eleverna fick kartor över området runt skolan och uppgift att markera och kommentera trafikmiljön. De har många åsikter och många konstruktiva förslag.
- Eleverna själva är medvetna om att föräldrar som skjutsar barnen till skolan måste ta det lugnt och följa trafikreglerna, säger Marianne Areskog.

Hur kommer kommunen att använda materialet från besöket på Johannes Petri skola?
- Vi kommer sammanställa alla synpunkter och önskemål som eleverna har lämnat, och titta på om det är något vi kan genomföra, säger Marianne och Malin.

Kommer ni att besöka fler skolor?
- Vi träffar gärna fler elever. Vi har en kontinuerlig dialog med alla rektorer om trafikmiljön.

Hur hjälper kommunen skolorna när det gäller trafiksäkerhet?

- Dels ser vi över den fysiska trafikmiljön, så att den är så säker som möjligt, men det går inte att bygga bort trafikproblemen utan det krävs helt enkelt att fler tar sig till skolan på andra sätt än med bil. Problemet är störst en halvtimme på morgonen, i samband med skolstart. Det går inte att dimensionera trafiklösningar utifrån det.
Jag arbetar också ihärdigt med information, för att få till en beteendeförändring. Vi inspirerar skolorna att vara med i olika projekt som är kopplade till detta, bland annat Bilfria veckan och Gå och cykla till skolan.
Att eleverna är med i trafiksäkerhetsarbetet är både roligt och viktigt. Engagemanget bland Johannes Petris elever är stort, och även skolledningen är med och försöker engagera föräldrarna.

En av de kartor där eleverna markerat och kommenterat hur de ser på trafikmiljön runt sin skola.

Sidan uppdaterades: