Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka får priset "Årets cykelprestation"

Cykelsatsningarna på Saltsjöbadsleden och Ältabergsvägen var två av skälen till att Nacka idag fick pris för "Årets cykelprestation". - Skulle alla kommuner arbeta lika bra som Nacka klarar Stockholm den regionala cykelplanen innan 2030, sa regionplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming (C) vid prisutdelningen.

På bilden, fr v: Emil Hagman, Kristofer Rogers, Gunilla Grudevall-Steen, Gustav Hemming, Marianne Areskog och Björn Sax Kaijser

Den nyinstiftade utmärkelsen "Årets cykelprestation" gick till Nacka kommun eftersom Stockholms regionala cykelkansli anser att kommunen utmärkte sig extra bra under förra året.

Motiveringen lyder:

"Årets cykelprestation" går till en aktör som har gjort stora framsteg inom cykelområdet. Årets pristagare visar att det går att åstadkomma stora förändringar på kort tid – med rätt inställning och politisk uppbackning. Årets cykelprestation 2015 går till Nacka kommun.

Del av regionalt nät

- Satsningarna som Nacka har gjort på Saltsjöbadsleden, mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum, respektive på Ältabergsvägen ingår i det cykelnät som byggs ut och förstärks ut inom hela Stockholms län, sa trafikplanerare Emil Hagman.

Tillsammans med kollegorna Kristofer Rogers och Marianne Areskog, berättade han om Nackas arbete vid prisutdelningen. Efter presentationen följde många frågor om hur kommunen arbetar praktiskt och strategiskt med cykelfrågor.

Nacka presenterade sin cykelsatsning

Emil Hagman och Kristofer Rogers har arbetat med Nackas cykelplan sedan den beslutades för två år sedan. Planen tar avstamp i den regionala plan där cykelvägarna ingår. Nacka har satsat både på att underhålla befintliga vägar och bygga nya.

Nacka har även gjort andra insatser för att göra det enklare och säkrare att cykla, däribland nya cykelparkeringar, cykelmätningar med mätstationer, förmånscyklar, cykeldag och cykelvänliga arbetsplatser samt insatser för att få fler barn med föräldrar att cykla till och från skolan. Vinterunderhåll har varit ett annat prioriterat område för att möjliggöra cykling året runt.

Priset - en cykel i miniformat

På plats vid utdelningen i Landstingshuset var Gunilla Grudevall-Steen (L), vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka. Hon tog emot priset – en cykel i miniformat av miljövänligt material - av Gustav Hemming.

I det samlade regionala cykelbokslutet, som cykelkansliet* tar fram, slås det fast att antalet åtgärdade sträckor i länet som helhet har ökat liksom de planerade utbyggnaderna. Enligt bokslutet måste dock utbyggnaden öka ännu i snabbare takt liksom vinterunderhållet.

* Fakta om det regionala cykelkansliet

Det regionala cykelkansliet inrättades i våras för att koordinera och underlätta för Trafikverket och Stockholms läns kommuner att verka för ökad cykling genom förbättrade regionala cykelstråk. Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Läs mer här.

Fakta om det regionala cykelbokslutet

Det regionala cykelbokslutet följer upp arbetet med cykelåtgärder med avseende på den regionala cykelplanen från år 2014. Underlag från länets väghållare samlas in, sammanställs och analyseras.

Sidan uppdaterades: