Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Cykelbokslut – Nacka på rätt väg

Nu summerar Nacka sina cykelsatsningar. I "Cykelbokslutet 2014 – 2016" redovisas investeringar i bland annat cykelvägar, cykelparkeringar och pumpar för att göra det enklare för fler att cykla året runt.

Bokslutet är en uppföljning av den cykelstrategi och åtgärdsplan som kommunfullmäktige beslutade om år 2014.

Summering

- Bokslutet summerar de åtgärder vi har gjort 2014-2016 för att nå målen vi satte i cykelstrategin. Bokslutet är ett sätt att visa hur långt Nacka har kommit under de här tre åren, säger Emil Hagman, trafikplanerare med ansvar för cykelfrågor.

Bokslutet redovisar även mätningar över hur många som cyklar, drift och vägunderhåll, olycksstatistik samt de beteendepåverkande projekt som kommunen har gjort för att uppmuntra fler att välja cykeln.

Bättre vinterdrift

- Vi kan se rejäla förbättringar av vinterdriften med sopsaltning. Det är helt i linje med målet att göra det möjligt för fler att cykla året runt. Här har vi också ett aktuellt pilotprojekt med en testgrupp vintercyklister som berättar för oss hur vi kan bli ännu bättre, säger Emil Hagman.

2016 blev ett särskilt händelserikt år för Nacka. I oktober tilldelades kommunen utmärkelsen Årets cykelprestation av det regionala cykelkansliet.

Här kan du läsa "Cykelbokslutet 2014-2016" (PDF-dokument, 7,5 MB)

Här kan du läsa mer om pilotprojektet med vintercyklister

Här kan du läsa mer om årets cykelprestation

Sidan uppdaterades: