Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister på Värmdövägen

Under hösten har kommunen genomfört åtgärder för att öka säkerheten för gående och cyklister längs Värmdövägen. På flera platser har vi målat, gjort tvärgående räfflor och tagit bort växtlighet som skymmer sikten.

Gång- och cykelbanan längs Värmdövägen har av både gående och cyklister uppmärksammats som osäker på flera platser. Tidigare i somras inträffade en olycka vid Järla station i riktning mot Stockholm då en cyklist och en gående kolliderade. De främsta problemen har varit dålig sikt och en utformning där gående passerar över cykelbanan på väg till och från bussen. För att göra hela sträckan säkrare har kommunen genomfört ett antal säkerhetshöjande åtgärder, samtliga vid busshållplatser i riktning mot Stockholm:

  • Vid Lillängen, Järla station, Finntorp och Nacka station har tvärgående räfflor målats eller förstärkts, som ska uppmärksamma cyklister på att de närmar sig en plats som kräver höjd vaksamhet
  • Vid Finntorp har en varningstriangel målats nedanför trappan som ska uppmärksamma gående på att de är på väg att korsa cykelbanan
  • I cykelbanan före Järla station och Nacka station har varningstrianglar målats, som ska uppmärksamma cyklister på att de närmar sig en konfliktpunkt
  • Rödmålning av cykelbanan vid Finntorp, Järla station och Nacka station
  • Röjning av sly och buskage vid Järla station, Finntorp och Nacka station
  • Utanför Nacka Forum vid busshållplatsen ska cykelbanan rödmålas
  • Kommunen för dialog med Trafikförvaltningen för att undersöka möjligheten att ytterligare förbättra sikten vid Järla station.

Resized_20190913_103359001.jpegRödmålad cykelbana och varningstriangel nedanför trappan vid Järla station

Med planerad början hösten 2020 kommer en stor del av Värmdövägen att börja byggas om till stadsgata och få en ny utformning som är bättre anpassad för gående och cyklister. Läs mer på nacka.se/varmdovagen

Läs mer om hur vi arbetar med trafiksäkerhet i Nacka

Sidan uppdaterades: