Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu blir det tydligare hur Nacka stad växer fram

Projekten inom Nacka stad har kommit längre i sin planering, vilket speglas i den uppdaterade utvecklade strukturplanen. Nu blir det tydligare hur staden på västra Sicklaön ska utformas.

I centrala Nacka planeras nya trafiklösningar och en delvis annan bebyggelsestruktur. En överdäckning av Värmdöleden ska knyta ihop stadsdelarna och ge plats åt en park. I Sickla-Plania och i Nacka strand har strukturplanen anpassats efter pågående projekt. I Henriksdal har redovisad bebyggelse anpassats till det nya programförslaget, som nu går ut på samråd. Ny bostadsbebyggelse planeras även norr om Svindersviken där Operan och Dramaten har sina lokaler idag.

Den utvecklade strukturplanen för Nacka stad (PDF-dokument, 5,3 MB)

Här kan du läsa mer om den utvecklade strukturplanen

Nacka stad

De senaste 20 åren har bebyggelsen mellan Stockholm och Nacka vuxit mer och mer samman. Många bostäder och arbetsplatser har kommit till och områden börjar växa ihop. Staden som växer fram utmed tunnelbanans nya stationer är det vi kallar Nacka stad och sträcker sig från Hammarby sjöstad till och med Nacka Forum. 2030 när tunnelbanan är utbyggd ska det finnas 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. Nacka stad på västra Sicklaön ska utvecklas till en tät och levande stadsdel där det är attraktivt att leva, vistas och verka. Den utvecklade strukturplanen ska vara vägledande i planeringen av Nacka stad.

Sidan uppdaterades: