Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Vision blir verklighet när staden tar form

Hur ska framtidens Nacka stad se ut och hur ska den upplevas? Visionsarbetet med att utforma Nacka stad engagerade hela 5 000 Nackabor. Resultatet blev visionen ”nära och nyskapande”. Visionen ligger till grund för arbetet med att bygga Nacka stad, ett arbete som nu tar fart på allvar.

Nackabor bidrog i visionsarbete

För att bygga en levande stad och göra staden attraktiv behövdes en vision. Tillsammans med 5 000 Nackabor skapades visionen ”nära och nyskapande” som beskriver hur framtidens stad ska gestaltas och upplevas. Den har antagits av kommunfullmäktige och är utgångspunkten för detaljplanerna när Nacka bygger stad. En av drivkrafterna bakom visionsarbetet var strategi- och förnyelsedirektör Klara Palmberg Broryd:

– Det är Nackabornas drömmar som ligger till grund för visionen om staden. Arbetet har handlat om att omvandla det människor drömde om då till vad det betyder för stadsutvecklingen nu.


Ovan: Visionsverkstaden. Via den populära installationen "Nacka från ovan" kunde besökare uppleva hur det känns att flyga över Nacka.

Nära till natur och grönska

– Det ord som kom upp allra oftast var natur, berättar Klara Palmberg Broryd.

Nackaborna uppskattar närheten till naturen och det gröna. För att kunna bevara naturområden byggs staden i första hand genom att förtäta områden som redan är bebyggda. Samtidigt skapas fler naturreservat för att säkra tillgången till natur och friluftsliv även för kommande generationer. Nacka får också något som tidigare nästan helt saknats i kommunen: Anlagda parker och grönytor, trädalléer och torg, som ger variation och lugna oaser i stadsmiljön.

Nackaborna fortsatt delaktiga

När Nacka stad nu växer är dialog en fortsatt viktig del av processen. Nackaborna ska alltid få chansen att lämna sina synpunkter i samband med att en ny detaljplan tas fram för ett område. Den processen kallas samråd, och innebär att alla kan lämna in skriftliga synpunkter, som ska besvaras och vägas in i beslutet.

Andra sätt att påverka kan vara att bjuda in boende att komma med idéer och förslag för att förhöja och förbättra en specifik plats. Ett bra exempel finns på Kvarnholmen:

– Människor vill och ska vara delaktiga där man bor. Lekparken Lilla Kvarnholmen har blivit något alldeles extra, tack vare att Nackaborna varit med. En makaroni-rutschkana och en kanelbulle som går att snurra är några av attraktionerna för barnen. Strax intill ligger en boulebana och det finns sittplatser för de äldre, berättar Klara Palmberg Broryd.

Så genomfördes visionsarbetet

Visionsarbetet startade hösten 2013. En del utgjordes av Visionsverkstaden där 5 000 Nackabor delade med sig av sina tankar om framtidens stad. Verkstaden, som var mobil, fanns bland annat på plats i Sickla köpkvarter och i Nacka Forum.

Läs mer om hur du kan vara med och påverka

Läs om visionen för Nacka stad - Nära och nyskapande

Läs om Visionsverkstaden

Sidan uppdaterades: