Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Grönskan i staden ger ett skönare liv

För att människor ska trivas och må bra i staden behövs det grönska. Därför ska gator och gårdar i Nacka stad skuggas av träd och smyckas med planteringar och gräs. Men växterna är inte bara vackra, de gör också nytta: De skuggar, förbättrar luften och tar upp vatten.

När Nacka bygger stad är det viktigt att planera för grönskan i staden.

– Med mer grönska blir det vackrare och mer inbjudande, men träd och växter ger också bättre luft, mindre buller, bättre hantering av regnvatten och ökad biologisk mångfald, säger Helena Jeppson, strategisk landskapsarkitekt i Nacka kommun.

Parker och bevarade naturområden är en viktig del av Nackas karaktär, och ska få utrymme i alla stadsdelar. Parkerna ska vara trygga och tillgängliga och erbjuda aktiviteter som passar alla Nackabor.

– Vissa parker kan vara mer inriktade på aktiviteter för mindre barn, medan andra ska uppfylla andra behov, som utsiktspunkter eller gröna oaser för lugn och eftertanke, berättar Helena Jeppson.

Tillgängligare och lättare att hitta

– Vi vill planera stadsrummet så att det ska bli lättare att ta sig till parker och andra målpunkter, till exempel genom att knyta ihop stråk där människor rör sig. När vi utformar gång- och cykelvägar kan vi använda olika sätt att visa vägen, genom material, färger och mönster, eller genom att använda växtlighet, förklarar Elisabet Rosell, landskapsarkitekt i Nacka kommun.

För att ännu fler ska kunna njuta av grönskan kan det behövas bänkar att vila på eller promenadvägar, som det går att ta sig fram på även för den som har rullstol eller barnvagn.

Ett grönt stråk genom stadskärnan

Runt stadshuset och på överdäckningen över Värmdöleden kommer det att bli ett grönt stråk som sätter sin prägel på de centrala delarna av staden. Berget bakom stadshuset behåller sin naturliga karaktär, medan parkeringen på framsidan helt ska göras om, till en anlagd park med planteringar, sittplatser, gräs och vatten.

På överdäckningen blir det ett torg med möjlighet till olika tillfälliga aktiviteter, och en stor parkyta med plats för spontan lek och sport.

Vad kan naturen göra för nytta?

Alla kan nog enas om att staden behöver träd och parker för att bli trivsam. Men växtlighet och planteringar har också andra funktioner.

– Det handlar om att fråga sig vilken nytta naturen kan göra för oss. Vi behöver till exempel hantera dagvatten, så att vi inte riskerar översvämningar om det kommer ett skyfall. Det kan vi göra bland annat genom växtbäddar, som hjälper till att ta upp mycket vatten från gator och andra hårda ytor. Varje grop där vi ställer ett träd är en regnbädd, som kan ta emot mycket regnvatten, förklarar Helena Jeppson.

Träden hjälper även till med temperaturreglering. De ger skugga och svalka på sommaren, och värme och vindskydd på vintern. Planteringar och annan växtlighet bidrar också till pollinering och biologisk mångfald.

Att tänka på hur växterna ser ut och fungerar under olika årstider är en annan viktig del av planeringen. Därför ska det finnas många olika sorters träd, så att det alltid finns något vackert att se på, även på hösten och vintern.

– Människor behöver grönska, fysisk aktivitet och upplevelser året runt för att må bra, konstaterar Elisabet Rosell.

Läs mer om grönytefaktorn i Nacka.

Läs mer om ekosystem i Nacka.

Läs mer om stadsutvecklingen i centrala Nacka.

Illustration: Chris Webb, Sweco architects.

Sidan uppdaterades: