Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Värmdövägen byggs om till trevlig stadsgata

En del av Värmdövägen och Vikdalsvägen ska byggas om till en trevlig stadsgata som fungerar för alla trafikslag och som inbjuder till stadsliv, bland annat genom grönska.

Projektet omfattar Värmdövägen mellan Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen söder om Värmdöleden.

Gatan ska bland annat anpassas bättre för trygg gång- och cykeltrafik. Med fler bostäder längs Värmdövägen förändras vägen till en stadsgata. Gatan ska utformas på ett sätt som inbjuder till stadsliv, bland annat genom grönska och anpassning till angränsande projekt där verksamheter, restauranger, bostäder och tunnelbana planeras. Målet är att det ska vara trevligt att vistas vid och att röra sig längs gatan.

Ytterligare en målsättning med projektet är att skapa en god och tillgänglig kollektivtrafiklösning där bussar ges god framkomlighet och där bra lösningar skapas vid bytespunkter mellan buss och spårbunden trafik.

Arbetet med att bygga om Värmdövägen i Nacka stad startar preliminärt hösten 2019. Nu pågår arbete med att projektera gatan och att utreda hur gatan ska se ut och var ledningar ska ligga.

Läs mer och se kontaktpersoner på www.nacka.se/varmdovagen

Sidan uppdaterades: