Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stenkrossning lokalt gav miljövinster

Nu är stenkrossningen på arbetsområdet mellan stadshuset och Nacka Forum klar. Tack till närboende som stått ut med bullret! En positiv nyhet är att genom att krossa stenen på plats har Nacka kommun sparat in cirka 3000 tunga lastbilstransporter.

I centrala Nacka, mellan stadshuset och Nacka Forum, planerar Nacka kommun för cirka 600 bostäder. Skanska gör det förberedande markarbetet, därefter börjar byggaktörerna bygga hus våren 2020 och under 2021 börjar inflyttningen i de nya bostäderna.

Att krossa sten på plats gav miljövinster

Efter en sprängning behöver sten som har sprängts bort tas om hand. Genom att krossa sten på plats, och slippa frakta iväg stenbumlingarna, har Nacka kommun minskat de tunga transporterna med cirka 3000 lastbilar. Utan krossning på plats skulle lastbilarna, under tre månader, ha kört cirka 20 000 mil. Utsläpp av luftföroreningar i form av bland annat kvävedioxid och partiklar har kunnat undvikas från dessa transporter och påverkan på klimatet har reducerats med 120 ton klimatgaser (koldioxid). Källa Naturvårdsverket.

Den krossade stenen kommer att användas på området för att bygga vägar eller som fyllnadsmaterial runt de blivande husen.

När stenkrossen nu tas bort tas även de bullerdämpande containrarna bort vid stadshuset.

Sprängning klar i december

De sista sprängningarna på arbetsområdet planeras ske i december, med undantag för några små kompletteringssprängningar som kommer att göras efter årsskiftet. Där sten sprängts bort finns det nu plats i marken för ledningar under blivande gator samt garage under kommande hus.

Nu är också båda körfälten på Värmdövägen i höjd med Lillängen öppna igen efter att Skanska tagit bort en bergsrygg som låg nära vägen.

En del av utvecklingen av centrala Nacka

I centrala Nacka skapas nya bostadskvarter med plats för grönska, butiker och restauranger. Fotbollsplaner, sporthallar och skolor tillsammans med stadspark, nya torg och spännande arkitektur gör stadsdelen trivsam och levande. Här blir det lätt och tryggt att gå, cykla eller åka buss och när tunnelbanan till Nacka har byggts ut åker du till Stockholms city på 12 minuter. Och natur och hav är fortfarande nära.

Läs mer om markarbetet på Skanskas blogg.

Sidan uppdaterades: