Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu bygger vi om en del av Vikdalsvägen till stadsgata

En del av Värmdövägen och Vikdalsvägen ska byggas om till trygg och grön stadsgata. Arbetet startar i mitten av september på Vikdalsvägen, som under en period kommer att ha ett i stället för två körfält öppna åt vardera håll, i höjd med Nacka Forum.

Visionsbild över framtida Värmdövägen
Visionsbild över framtida Värmdövägen

Nu börjar vi bygga om en del av Vikdalsvägen i Centrala Nacka. Målet är att skapa en levande stadsgata som är trygg för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Längs sträckan blir det nya hus med entréer mot gatan och fler träd.

Ett körfält i vardera riktning

Arbetet pågår från mitten av september 2020 till hösten 2021. Under den tiden kommer Vikdalsvägen, mellan Griffelvägen och rondellen Vikdalsvägen/Värmdövägen, att ha ett körfält öppet i vardera riktningen, i stället för två.

Högersväng in på Griffelvägen

Biltrafik som kommer söderifrån på Vikdalsvägen och ska till Griffelvägen kan inte längre svänga vänster. De behöver fortsätta fram till rondellen och vända för att sedan svänga höger in på Griffelvägen. Följ orange skyltning.

Karta som visar trafikomledningen

I gatan kommer nya ledningar för avlopp, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering att läggas ner för att anpassa till fler Nackabor och bostäder i framtiden.

Så här ska stadsgatan bli – med nya sittplatser och träd samt trygghet för gående och cyklister.

Ombyggnaden av Vikdalsvägen är en del av projektet Värmdövägen och arbetet utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun.

Läs mer på nacka.se om projektet Värmdövägen.
Följ arbetet och se kontaktuppgifter på Skanskas blogg.

Flera trafikpåverkande arbeten i samma område

Flera större trafikpåverkande arbeten pågår i Nacka, framför allt i Centrala Nacka, Orminge, runt Skurubron, och Sickla. Planera din resa väl och räkna med längre restider, framför allt om du måste resa i högtrafik. Läs mer.

Region Stockholm har börjat förbereda för tunnelbanans Blå linje, med slutstation Nacka. De genomför under hösten ledningsarbeten, på bland annat Vikdalsvägen, som påverkar framkomligheten. Läs mer och se kontaktuppgifter.

I mitten av september flyttas busshållplatsen Nacka Forum, stadshuset, på Vikdalsvägen framåt i körriktningen. Se information i SL:s reseplanerare.

Sidan uppdaterades: