Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tio ekar planteras i Nacka strand

Nu planteras 10 stycken cirka 10 meter höga ekar i Nacka strand. Ekarna är en del av ett stråk med ädellövträd mellan Nyckelviken och Ryssbergen som hjälper olika arter, som insekter, att spridas mellan områdena.

Under november planteras tio ekar i den nya parken vid trappan som går från JV Svenssons torg ner till strandpromenaden i Nacka strand. Ekarna är cirka 10 meter höga och ersätter träd som tidigare har tagits ned. I våras anlades gräsmatta och blomsterplanteringar i parken.

Den första eken planteras.
plantering_ek_670px.jpg

Ekarna bidrar till att rena luften, ge skugga och vindskydd. De är också en viktig länk i en spridningsväg för arter knutna till ädellövträd.

- Nacka strand ingår i ett biologiskt spridningssamband som går från Värmdö vidare genom Nyckelviken och till Ryssbergen. Stråket är viktigt bland annat för de växter och djur som har ädellövträd, som exempelvis eken, som sin livsmiljö. Nyplanteringen som ersätter tidigare ekar, ökar på sikt möjligheten för arterna att spridas mellan områdena, förklarar kommunekolog Elisabet Rosell.

Tills ekarna har blivit äldre, kommer kommunen att lägga ut död ved där t.ex. insekter som är kopplade till ek kan leva. Sedan kan insekterna så småningom etablera sig i de nu planterade ekarna.

Eken är det trädslag i Sverige som hyser flest insektsarter – fler än 1000 arter, som fjärilar, steklar, flugor, skinnbaggar, bladlöss och skalbaggar. Eken är också en bra miljö för svampar, som till exempel ekticka. Källa: SkogsSverige.

Nacka strand utvecklas till en mer blandad stadsdel

Nacka strand utvecklas till en mer levande och blandad stadsdel, med nya bostäder, fler arbetsplatser och plats för mer service. Även gator, torg och parker ska utvecklas. Hela området växer ihop med Centrala Nacka med bara en kort promenad till den kommande tunnelbanan.

Läs mer om utvecklingen av Nacka strand
Läs tidigare nyhet Park med ekar i Nacka strand skapar grönt samband om ädellövträdens spridningsväg.

Sidan uppdaterades: