Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Markanvisningstävling för Sydvästra Plania i Sickla

Nu bjuder Nacka kommun in till markanvisningstävling för bostäder med fri upplåtelseform centralt i Sickla. Visionen är att skapa ett nytt stadskvarter med inbjudande och hållbar miljö, nya bostäder samt idrottsmöjligheter. Vi söker en medskapare och kreativ byggaktör som vill utveckla detta område, i en attraktiv del av Nacka.

Nytt inbjudande stadskvarter

Nu tas nya steg för att skapa ett nytt trivsamt kvarter i Sydvästra Plania i Sickla med inbjudande stadsmiljö, cirka 200 nya bostäder, idrott och med närhet till skolor.

Området utvecklas för att få ett brett och levande innehåll, där många funktioner kommer att samverka med varandra, som boende, skolor, idrott och stadsliv vilket skapar en helhet. Här är idrotten en uppskattad del av livet på platsen.

Vi söker en innovativ aktör som tillsammans med oss vill vara med och utveckla ett nytt trivsamt och hållbart stadskvarter i Sickla, i centralt läge, med närhet till natur, skolor, service, idrott och kommunikationer.

Markanvisningstävling

I området planeras bostadsbebyggelse med cirka 20 000 BTA med lokaler i bottenvåningarna, en sjuspelarplan samt gaturum för angöring och parkering. BTA står för bruttoarea och är den sammanlagda arean av alla våningsplan inne i en byggnad. Det innebär cirka 200 lägenheter. Den gula prickade linjen på bilden visar området i markanvisningen.

Lokalerna i bottenvåningarna är tänkta att berika området och bidra till stadsliv och service med ett innehåll som öppnar upp mot Järlaleden och Planiavägen.

Bostäderna i markanvisningstävlingen föreslås ha fri upplåtelseform.

Tävlingsbidragen kommer utvärderas på flera kriterier som till exempel genomförbarhet, angivet pris, förmåga att skapa stadsliv och mötesplatser för framförallt idrott samt gestaltning.

  • Tävlingen startar 10 december 2021 och sista anbudsdag är fredagen den 28 januari 2022 klockan 12:00.
  • Frågor och synpunkter skickas till: sydvastraplania@nacka.se.
  • Frågor och svar publiceras löpande på webbplatsen.

Läs gärna mer och ta del av underlag och handlingar här.
Välkommen att delta!

Markanvisning_Sydvästra-Plania-KARTA_Artikelbild 670x300 px.jpg

Cirkeln visar området ifråga. I närområdet planeras totalt två stycken 7-spelarplaner, i grå färg på kartan.

Sickla växer och utvecklas. Läs gärna mer om Sicklas utveckling.

Sidan uppdaterades: