Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Sveriges första naturbana markanvisning

Det blir bostadsutvecklaren Selvaag Bostad AB som tilldelas uppdraget i Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Det beslutade kommunstyrelsen i Nacka tidigare idag. Uppdraget, med fokus på det dynamiska mötet mellan natur och urbant, omfattar cirka 90 bostäder och ca 1 000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta i Centrala Nacka.

– Vi vill skapa en naturban stadsdel i Centrala Nacka, där stadens liv och naturens lugn möts på ett nytt sätt, och därför bjöd vi in till en markanvisningstävling för att ta hjälp av kreativa bostadsutvecklare att utveckla just de kvaliteterna. Valet föll på Selvaags bidrag, som vi tycker tillför något helt nytt i att förena det gröna med ett levande stadsliv. Det här bidraget kommer att förstärka platsens identitet både på grund av det gröna och husets spännande arkitektur, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kvarter som skapar liv och rörelse


parkkvarteren_670px.jpg
Visionsbild Parkkvarter 2 Centrala Nacka. Illustration: Belatchew Arkitekter

Uppdraget för markanvisningen ingår i stadsbyggnadsprojektet Parkkvarteren, Centrala Nacka. I området planeras en grön stadspark framför Nacka stadshus och ett levande torg som binder samman parken med den nya bebyggelsen. Nya gångbanor gör parken tillgänglig och det blir lätt att ta sig till den kommande tunnelbanan.

– Intresset för att lämna bidrag till markanvisningstävlingen har varit stort och vi har fått in många fina förslag. Vi har särskilt tilltalats av det vinnande bidragets övertygande och nyskapande sätt att integrera växtligheten i kvarteret på ett varierat och långsiktigt hållbart sätt. Förslagets bottenvåning är attraktiv och genomtänkt, här finns det möjlighet att utveckla tilltalande verksamhetslokaler som bjuder in och skapar liv och rörelse kring torget och entrén till stadsparken för boende och besökare, säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm.

Markanvisningstävlingen pågick mellan den 16 september och den 15 oktober 2021 och idag, den 24 januari 2022 fattade alltså kommunstyrelsen beslut om det vinnande förslaget. Samråd för det naturbana kvarteret planeras under 2023 och detaljplanen planeras vara klar i slutet av 2024.

Vi är glada och stolta över den här markanvisningen, och det är otroligt roligt att få vara en del i utveckling av Centrala Nacka. Vi ska utveckla ett projekt med tydlig miljöprofil och Selvaag Plussbostäder som är livsstilsbostäder med gemensamma ytor och service. Vi tackar Nacka kommun för förtroendet och ser fram emot att gemensamt få utveckla hållbara bostäder som skapar livskvalité och gemenskap, säger Sverre Molvik, CEO i Selvaag Bolig.

Stadsmiljö där naturen och det urbana möts

I Centrala Nacka utvecklas en attraktiv och levande stadsdel med en naturban karaktär vars identitet skapas genom det dynamiska mötet mellan stadens puls och naturens lugn. Det naturbana konceptet har utvecklats av Nacka kommun tillsammans med engagerade fastighetsaktörer med målsättningen att utveckla en stadsmiljö där naturen och det urbana möts på nya sätt. Konceptet ska prägla gestaltning, miljö, innehåll och funktioner vid planeringen av nya kvarter och stadsdelar i Centrala Nacka. Läs mer.

Läs de politiska handlingarna (publiceras under kvällen den 24 januari 2022)

Bildtext till ingressbild: Visionsbild Parkkvarter 2 Centrala Nacka. Illustration: Belatchew Arkitekter

Sidan uppdaterades: