Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Markanvisning i Sickla avgjord - idrott, bostäder och skola i nära samspel

Kommunstyrelsen i Nacka har idag beslutat att bostadsutvecklaren Bonava utses till vinnare i Sydvästra Planias markanvisningstävling, där många kreativa förslag kom in. Här planeras för cirka 200 nya bostäder centralt i Sickla med närhet till det mesta. Ett inspirerande stadskvarter skapas där idrott, skola och boende kan mötas.

Nu tas nya steg för att skapa ett trivsamt kvarter i Sickla med inbjudande stadsmiljö, idrottsmöjligheter, cirka 200 nya bostäder med aktiva bottenvåningar och en toppmodern skola med kapacitet för fler elever. Sydvästra Plania utvecklas för att få ett brett och levande innehåll och där trivsamma platser för skola, idrott och boende skapas. Allt detta bara 500 meter från den kommande tunnelbanestationen.

Stadskvarter med liv och rörelse

- Med ytterligare en fotbollsplan och förstärkta möjligheter att mötas skapas nu en upplevelserik stadsmiljö där idrott, bostäder och skola möts och samspelar sida vid sida. Bonavas förslag tar på ett inspirerande sätt hänsyn både till den befintliga och kommande omgivningen och ger energi till det här nya idrottskvarteret i Sickla, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande. 

Bostadsutvecklaren Bonava har tilldelats uppdraget för Sydvästra Plania. Deras förslag innebär i korthet ett spännande och variationsrikt kvarter, generösa idrottsytor samt en fin grön känsla i området.

Inspirerande miljö där idrott, skola och boende samspelar

- Jag vill tacka för alla välarbetade och högklassiga bidrag som kommit in. Intresset för Sicklas utveckling är verkligen stort. Vi ser nu fram emot den fortsatta utvecklingen av kvarteret där vi möjliggör för människor och verksamheter att leva ett aktivt stadsliv, något som är karaktäristiskt för Sicklas utveckling, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör Nacka kommun. 

Området utvecklas till ett idrottskvarter i Sickla, med möjlighet att idrotta, leka och träffas - mitt i Nacka stad. Idag finns en sjuspelarplan för fotboll, och nu planeras det för en ytterligare sjuspelarplan, vilket ger dubbel kapacitet för fotboll i kvarteret. Tillgången till lek, spontanidrott som klättring, basket och klätterlek samt rörelse genom Bonavas förslag förstärks även. I området finns även två gymnastikhallar, i Sickla skola och i Jensen skola, tillgänglig både för skolornas elever och föreningsidrott. Ett stenkast bort finns även inbjudande Kyrkviken som nu planeras för att utvecklas för ytterligare möjlighet till rekreation och bad.

Översikt Sydvästra Plania området - nyhet.jpg

1: Utmed korsningen Planiavägen och Järlavägen skapas ett nytt stadskvarter som en del av Nacka stad.
2: En ny sjuspelarplan byggs i sydöstra delen av området, där den får ett skyddat läge och ramas in av en del uppvuxna träd.
3: Nuvarande sjuspelarplan för fotboll flyttas en bit västerut i området.
4: Sickla skolas gymnastikhall
Hus A, B, C och D är en del av Sickla skola som planeras att renoveras, få mer yta och fler skolplatser. Mer information: Sickla skola växer | Nacka kommun

Fakta kring tävlingen

ETT OMRÅDE I UTVECKLING - Sickla utgör den del av Nacka som gränsar till Stockholms innerstad och har en spännande historik. Redan på 1700-talet startades olika verksamheter i området, vilka har vuxit med tiden, och den industrihistoriska miljön präglar idag stora delar av Sickla. Här utvecklas nu en ny årsring – en hållbar stadsmiljö med nya bostäder, arbetsplatser och trivsamma mötesplatser för rekreation, idrott och kultur. I Sickla planeras cirka 4 500 nya bostäder och nya ytor för kontor, handel och träffpunkter. Sickla är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken redan idag och i framtiden ska det vara smidigt att ta sig fram, oavsett om du går, cyklar eller åker kollektivt. Om några år kommer dessutom tunnelbanan hit vilket underlättar resandet ytterligare. Detta, tillsammans med närheten till service och natur gör Sickla till en trivsam och inspirerande plats att leva och verka i.

Bild i ingress: Visualisering Nyréns Arkitektkontor

Läs gärna mer på Sickla | Nacka kommun

Sidan uppdaterades: