Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Markanvisning i Sickla avgjord - idrott, bostäder och skola i nära samspel

Kommunstyrelsen i Nacka har idag beslutat att bostadsutvecklaren Bonava utses till vinnare i Sydvästra Planias markanvisningstävling, där många kreativa förslag kom in. Här planeras för cirka 200 nya bostäder centralt i Sickla med närhet till det mesta. Ett inspirerande stadskvarter skapas där idrott, skola och boende kan mötas.

Naturreservat och bostäder till Centrala Nacka

Måndagen den 21 februari beslutade kommunfullmäktige att bilda Ryssbergens naturreservat. Det blir Nackas sextonde naturreservat. Samtidigt fattades beslutet att anta en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde i Centrala Nacka.

Välkommen på digitalt samrådsmöte om Henriksdalsbacken

Samrådet om en ny detaljplan för Henriksdalsbacken har börjat och du är välkommen till ett digitalt samrådsmöte den 22 februari mellan klockan 17.00 och 19.00. Sista dag för att lämna in dina synpunkter är den 17 mars 2022.

Nackas mest centrala naturreservat och nya bostadskvarter i Ryssbergen

Höga naturvärden i Ryssbergen skyddas för framtiden när Nacka kan få sitt sextonde naturreservat. Samtidigt växer Centrala Nacka norrut när ett nytt bostadsområde kan byggas med staden, skogen och vattnet som grannar.

Sveriges första naturbana markanvisning

Det blir bostadsutvecklaren Selvaag Bostad AB som tilldelas uppdraget i Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Det beslutade kommunstyrelsen i Nacka tidigare idag. Uppdraget, med fokus på det dynamiska mötet mellan natur och urbant, omfattar cirka 90 bostäder och ca 1 000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta i Centrala Nacka.

Välkommen till digitalt informationsmöte 13 januari om detaljplan Tryckluftsfabriken, Sickla

Torsdagen 13 januari klockan 17.00-18.30 är du välkommen till digitalt informationsmöte om förslag till ny detaljplan för Tryckluftsfabriken, vilket är östra delen av Sickla köpkvarter. Här planeras för bostäder, arbetsplatser och nya mötesplatser, precis intill den framtida nya tunnelbanestationen. I förslaget finns även en förskola, nya promenadstråk och flera offentliga platser som torg och en park.

Markanvisningstävling för Sydvästra Plania i Sickla

Nu bjuder Nacka kommun in till markanvisningstävling för bostäder med fri upplåtelseform centralt i Sickla. Visionen är att skapa ett nytt stadskvarter med inbjudande och hållbar miljö, nya bostäder samt idrottsmöjligheter. Vi söker en medskapare och kreativ byggaktör som vill utveckla detta område, i en attraktiv del av Nacka.

Grönt ljus för Sickla stationshus

Sickla får ett nytt landmärke med plats för möten, arbetsplatser och entré till den kommande tunnelbanan. Arbetet med Sickla stationshus kan fortsätta då detaljplanen nu vunnit laga kraft och 2024 beräknas byggnaden vara klar.

Ishallar på västra Järlahöjden utreds

Huvudinriktningen är att de två nya ishallar som behöver byggas när dagens anläggningar på Järlahöjden måste ersättas ska placeras på – västra Järlahöjden, beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 23 november.

Tyck till om ett av Centrala Nackas nya kvarter

Nu tas nästa steg för ett nytt naturnära kvarter vid den blivande tunnelbanestationen Järla, i naturbana Centrala Nacka. Efter att ha lyssnat på Nackabornas synpunkter presenteras nu ett nytt förslag med generellt lägre hus där bostäderna anpassas bättre till platsen. Idag startar granskningsperioden för projektet Järla stationsområde norr, här kan du läsa mer och tycka till om förslaget.

Visar 10 av 78 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: