Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Markanvisning i Sickla avgjord - idrott, bostäder och skola i nära samspel

Kommunstyrelsen i Nacka har idag beslutat att bostadsutvecklaren Bonava utses till vinnare i Sydvästra Planias markanvisningstävling, där många kreativa förslag kom in. Här planeras för cirka 200 nya bostäder centralt i Sickla med närhet till det mesta. Ett inspirerande stadskvarter skapas där idrott, skola och boende kan mötas.

Naturreservat och bostäder till Centrala Nacka

Måndagen den 21 februari beslutade kommunfullmäktige att bilda Ryssbergens naturreservat. Det blir Nackas sextonde naturreservat. Samtidigt fattades beslutet att anta en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde i Centrala Nacka.

Välkommen på digitalt samrådsmöte om Henriksdalsbacken

Samrådet om en ny detaljplan för Henriksdalsbacken har börjat och du är välkommen till ett digitalt samrådsmöte den 22 februari mellan klockan 17.00 och 19.00. Sista dag för att lämna in dina synpunkter är den 17 mars 2022.

Nackas mest centrala naturreservat och nya bostadskvarter i Ryssbergen

Höga naturvärden i Ryssbergen skyddas för framtiden när Nacka kan få sitt sextonde naturreservat. Samtidigt växer Centrala Nacka norrut när ett nytt bostadsområde kan byggas med staden, skogen och vattnet som grannar.

Sveriges första naturbana markanvisning

Det blir bostadsutvecklaren Selvaag Bostad AB som tilldelas uppdraget i Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Det beslutade kommunstyrelsen i Nacka tidigare idag. Uppdraget, med fokus på det dynamiska mötet mellan natur och urbant, omfattar cirka 90 bostäder och ca 1 000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta i Centrala Nacka.

Välkommen till digitalt informationsmöte 13 januari om detaljplan Tryckluftsfabriken, Sickla

Torsdagen 13 januari klockan 17.00-18.30 är du välkommen till digitalt informationsmöte om förslag till ny detaljplan för Tryckluftsfabriken, vilket är östra delen av Sickla köpkvarter. Här planeras för bostäder, arbetsplatser och nya mötesplatser, precis intill den framtida nya tunnelbanestationen. I förslaget finns även en förskola, nya promenadstråk och flera offentliga platser som torg och en park.

Markanvisningstävling för Sydvästra Plania i Sickla

Nu bjuder Nacka kommun in till markanvisningstävling för bostäder med fri upplåtelseform centralt i Sickla. Visionen är att skapa ett nytt stadskvarter med inbjudande och hållbar miljö, nya bostäder samt idrottsmöjligheter. Vi söker en medskapare och kreativ byggaktör som vill utveckla detta område, i en attraktiv del av Nacka.

Grönt ljus för Sickla stationshus

Sickla får ett nytt landmärke med plats för möten, arbetsplatser och entré till den kommande tunnelbanan. Arbetet med Sickla stationshus kan fortsätta då detaljplanen nu vunnit laga kraft och 2024 beräknas byggnaden vara klar.

Ishallar på västra Järlahöjden utreds

Huvudinriktningen är att de två nya ishallar som behöver byggas när dagens anläggningar på Järlahöjden måste ersättas ska placeras på – västra Järlahöjden, beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 23 november.

Tyck till om ett av Centrala Nackas nya kvarter

Nu tas nästa steg för ett nytt naturnära kvarter vid den blivande tunnelbanestationen Järla, i naturbana Centrala Nacka. Efter att ha lyssnat på Nackabornas synpunkter presenteras nu ett nytt förslag med generellt lägre hus där bostäderna anpassas bättre till platsen. Idag startar granskningsperioden för projektet Järla stationsområde norr, här kan du läsa mer och tycka till om förslaget.

Nu dras tunnelbanan vidare till Nacka – efter 44 år

I dag gick startskottet för tunnelbanan söderut, från Kungsträdgården under Saltsjön vidare mot Söderort och Nacka. Kungsträdgårdens tunnelbanestation stod klar 1977 och redan då fanns planer för att tunnelbanan skulle dras till Nacka. Nu, efter 44 år, öppnar arbetstunneln under Blasieholmen upp igen och spåren mot Nacka kan fortsätta byggas.

Levande torg med ekar i Centrala Nacka

Vid de nya kvarteren som snart börjar byggas vid Elverkshuset, Nya gatan, planeras ett torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. Under augusti tas några befintliga träd på platsen bort för att ge plats åt torg och bostäder. Ett par mäktiga ekar sparas för att bli en del av torget och i kvarteret Nya gatan kommer 89 nya lövträd att planteras.

Dags för nästa steg - passa på att ta en titt på muralmålningen på Elverkshuset

Nu går utvecklingen in i nästa steg och på platsen där Elverkshuset i Centrala Nacka nu finns kommer bostäder och ett torg med träd, blommor och sittplatser växa fram. Idag har Nacka kommun varit på besök hos förskolan Kristallen och lämnat över en tavla på muralmålningen som finns på Elverkhusets vägg, som minne. När konstnären STFI förde upp den tillfälliga målningen följde förskolan händelsen noggrant och skapade sida vid sida med henne.

Överenskommelse om elsparkcyklar i Sickla

Nacka kommun har skrivit på en överenskommelse med elsparkcykelföretaget Voi om att samarbeta kring elsparkcykelverksamhet i Sickla. Elsparkcyklarna går att använda inom området Kvarnholmen och västra Sickla.

Nytt hotell i Sickla välkomnar besökare och tillför liv under dygnets alla timmar

Sickla blomstrar och nya, kreativa mötesplatser växer fram. Vid Marcusplatsen har den anrika Kåbergs Tapetfabrik omvandlats till ett härligt hotell som nu öppnar sina dörrar för besökare.

Tio ekar planteras i Nacka strand

Nu planteras 10 stycken cirka 10 meter höga ekar i Nacka strand. Ekarna är en del av ett stråk med ädellövträd mellan Nyckelviken och Ryssbergen som hjälper olika arter, som insekter, att spridas mellan områdena.

Ny väg kopplar ihop Nacka strand och Jarlaberg med väg 222

Boende i Nacka strand och Jarlaberg kommer att få en ny in- och utfart till väg 222, genom trafikplats Skvaltan. Den nya vägen säkrar också en fungerande in- och utfart under kommande byggprojekt i området.

Nu bygger vi om en del av Vikdalsvägen till stadsgata

En del av Värmdövägen och Vikdalsvägen ska byggas om till trygg och grön stadsgata. Arbetet startar i mitten av september på Vikdalsvägen, som under en period kommer att ha ett i stället för två körfält öppna åt vardera håll, i höjd med Nacka Forum.

Värmdövägen byggs om till trygg och grön stadsgata

I höst börjar delar av Värmdövägen och Vikdalsvägen att byggas om till en stadsgata som blir trygg för gående och cyklister. Det blir också nya sittplatser och fler träd.

Förberedelser för nya bostäder vid tunneln i Nacka strand

Utvecklingen av Nacka strand mot en mer levande och blandad stadsdel är i full gång. Nu pågår markarbetet inför att cirka 200 bostäder ska byggas på höjden vid Lokomobilvägen.

Visar 20 av 84 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: