Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Onsdag den 29 mars genomför vi ett planerat underhållsarbete av flera av kommunens e-tjänster, vilket betyder att många e-tjänster inte kommer vara tillgängliga. Uppdateringen förväntas vara klar under dagen.

Pågående drifstörning telefoni, påverkar möjlighet att ta emot samtal

Läs mer...

Uppdrag: hitta bostäder åt 835 nya Nackabor

Nacka ska ta emot 366 personer som har fått uppehållstillstånd i år. Nästa år kommer ytterligare 469 personer som ska börja bygga ett nytt liv i Sverige. Med hjälp av tillfälliga bygglov, ombyggnad av egna lokaler, inhyrning och bostadsrätter ska målet nås.

Migrationsverket har under 2016 anvisat 366 personer som har fått uppehållstillstånd till Nacka. Nästa år kommer ytterligare 469 personer. Ansvaret för att hitta bostäder ligger på kommunen – en riktig utmaning i tider av bostadsbrist.

Många bäckar små

Svaret har blivit att kombinera en mängd olika lösningar. Vi uppmuntrar de Nackabor som har möjlighet att hyra ut hela eller en del av lägenheten, villan eller Attefallshuset till kommunen. Vi hyr lägenheter, bygger om egna lokaler och bygger nya flerbostadshus med tillfälligt bygglov. Vi för samtal med fastighetsägare om att köpa eller bygga om fastigheter. Ett antal bostadsrätter har också köpts in.

– Som det ser ut nu klarar vi inte riktigt att ta emot alla 366 före årsskiftet, utan har tvingats begära dispens för 90 personer. Migrationsverket har sagt nej till detta. Så vi jobbar vidare för att hitta bostäder åt alla fort vi rimligen kan, säger Jenny Asmundsson, som är bostads- och affärsutvecklingsdirektör i Nacka.

Snabba byggen med tillfälliga bygglov

Nästa år kommer nybyggda flerbostadshus med tillfälligt bygglov att stå för en större andel av de nya bostäderna. Sökandet efter tomter fortsätter i hela kommunen och bygglovsansökningar lämnas in efter hand.

– När vi har hittat en lämplig tomt går det snabbt. Från bygglovsansökan till inflyttning behöver det inte ta mer än ett halvår, berättar Jenny Asmundsson.

Bostäder i hela Nacka

Projektgruppen har direktiv att sprida de nya bostäderna över kommunen.

– För att lyckas med integrationen är det viktigt att inte samla alla nyanlända på ett ställe. Närhet till kommunikationer och service är också viktigt. Därför jobbar vi för att skapa bostäder i samtliga kommundelar, säger Jenny Asmundsson.

Är du intresserad av att hyra ut din bostad? Läs mer här.

Läs mer om hur vi jobbar med integration i Nacka här: www.nacka.se/integration

Fakta:

Nacka kommun arbetar kontinuerligt med att tillgodose det ökande behovet av bostäder för sociala ändamål på en mängd olika sätt. Bostäderna hyrs ut av kommunen till personer som av sociala skäl har svårt att själva hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Vilka som erbjuds lägenheter där kan variera över tid, beroende på behov.

Just nu är merparten av de bostäder Nacka kommun söker det första nya hemmet för den som nyligen fått uppehållstillstånd och som flyttar till en kommun för att etablera sig i Sverige. Under 2016 har 366 nyanlända som är i behov av bostad anvisats till Nacka, och under 2017 ska vi välkomna ytterligare 469 nyanlända Nackabor.

Nacka växer och vi blir fler som bor och verkar i Nacka. Fram till 2030 byggs 14 000 nya bostäder. På sikt tillgodoses bostadsförsörjningen bland annat genom att en andel av bostadsbeståndet i kommande bostadsbyggande görs tillgängligt för Nacka kommun vid markanvisningar.

Är du intresserad av att hyra ut din bostad? Läs mer här.

Är du intresserad av att hyra ut din bostad? Anmäl ditt intresse här.

Läs mer om hur vi jobbar med integration i Nacka här: www.nacka.se/integration

Sidan uppdaterades: