Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Planstart för Birkavägen: 250 nya bostäder, förskola, ny väg och utvecklad park

Cirka 250 lägenheter, plats för förskola och en upprustad park planeras för området Birkavägen, nära den nya tunnelbanestationen Järla.

Projektet startade formellt när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antog start-pm den 13 december 2016.

Birkavägen ska breddas och omgestaltas och en ny, tvärgående väg mellan Blomstervägen och Birkavägen kommer att förbättra framkomligheten för såväl buss som för boende i området.

Förskola med 8 avdelningar är planerad och parken i områdets västra del ska utvecklas och rustas upp.

Projektet ingår i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka som är en del av Nacka stad.

Läs mer om projektet Birkavägen.

Sidan uppdaterades: