Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bytespunkt Nacka centrum: upphandling av konsult

I början av 2017 ska Nacka kommun upphandla konsult för projektet Bytespunkt Nacka centrum med överdäckning av Värmdöleden. Flytt av motorvägen, överdäckning, detaljplan för centrala Nacka, park/torg och ny bussterminal ingår i uppdraget.

Inom kort upphandlar vi konsult för framtagande av underlag till detaljplan, vägplan samt systemhandling för Bytespunkt Nacka centrum. Upphandlingen beräknas genomföras under tidig vår 2017.

Nacka kommun samarbetar med SLL Trafikförvaltningen och Trafikverket i detta komplexa projekt, som innehåller en rad olika tekniska och produktionsmässiga utmaningar. Projektet innefattar flytt av väg 222, detaljplan för centrala Nackas kvarter inklusive park/torg på överdäckning av motorvägen och anläggande av bussterminal.

Grov tidplan för uppdraget

  • Underlag för beslut om BMP sommar 2017
  • Utkast systemhandling sommar 2017
  • Samrådshandling färdig vinter 2017/18
  • Granskningshandling färdig sommar 2018
  • Antagen DP/fastställd VP vinter 2018/19
  • Färdigställd systemhandling 2019.

Uppdraget kommer att ställa höga krav på konsultens projektledningsförmåga och tidsstyrning. Tänkbara övriga kompetenser i konsultteamet: trafikplanering, arkitektur, väg- och gatuutformare, VA, konstruktion, geoteknik, risk och säkerhet, redaktör, miljö (MKB och tillstånd), datasamordning osv.

Länk till informationsblad om den kommande upphandlingen. (PDF-dokument, 397 kB)

Läs mer på http://www.nacka.se/bytespunktnacka

Bytespunkt Nacka centrum - en del av Nacka stad

Nacka stad är området på västra Sicklaön där vi ska bygga 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser längs med tunnelbanans nya sträckning till Nacka centrum.

Visionen är Nära och nyskapande - det är vad Nackaborna vill att framtidens stad i Nacka ska vara. 5 000 Nackabor bidrog i arbetet med visionen, som ska inspirera oss när vi bygger stad tillsammans.

Planering av en rad stora delprojekt pågår utöver bostadsbyggande, bytespunkt och överdäckning, till exempel stadspark, trafikplatser, cykel- och gångstråk samt byggnader för utbildning, kultur och fritid.

Läs mer här om Nacka stad.

Sidan uppdaterades: