Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Kan man gömma en motorväg?

Med en överdäckning av en 300 meter lång sträcka av Värmdöleden, i höjd med vattentornet och Nacka Forum, kan människor lättare ta sig fram i landskapet, den nya stadens kvarter kan växa fram och olika stadsdelar kan knytas ihop. Tunnelbanans entréer och en ny bussterminal placeras alldeles intill.

Den är livsviktig för dagliga resor och transporter till, från och genom Nacka och Värmdö. Men också ett bullrande bilflöde och en barriär mellan stadsdelar och människor i rörelse.

Väg 222, Värmdöleden, påverkar en stor del av Nacka på gott och ont.

Lösningen som kommunens och landstingets politiker valt för att kunna bygga den nya staden och samtidigt skapa en effektiv knutpunkt för tunnelbana, bussar och andra trafikslag, är att flytta en bit av motorvägen och täcka över den.

Bild: ÅF

Nacka kommun, Landstingets trafikförvaltning och Trafikverket i samarbete ska förverkliga detta stora och spännande projekt.

Levande stad med ny knutpunkt

- Visionen är att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel som både i sin utformning och funktion uppfattas som Nackas centrum, säger Anna-Maria Erlandsson, projektledare. Det betyder att vi vill använda mark som idag tas i anspråk av trafiken till att bygga stadskvarter, torg och parker.

- Samtidigt ska vi bidra till den nya viktiga knutpunkten för kollektivtrafiken, där man ska kunna byta mellan och till bussar och tunnelbana. Här ska ju slutstationen på den nya tunnelbanesträckningen ligga. En ny bussterminal planeras intill överdäckningen men under marken, på den plats där motorvägen går fram idag.

Parallellt planeras också utbyggnad av trafikplatserna Kvarnholmen och Skvaltan samt nya lokalgator och gång- och cykelvägar.

Från motorvägsdike till kvartersstad

På själva överdäckningen planeras ingen bebyggelse, utan en allmän plats som troligen ska innehålla cykel- och gångvägar, grönska och plats för olika aktiviteter. Däremot kan kvartersstadens nya hus byggas alldeles intill, något som inte är möjligt om motorvägen fortsätter se ut som idag, det vill säga, löper i ett dike mellan stadsdelarna.

En överdäckning kommer att läka ihop såren i landskapet och knyta ihop staden. Det blir lättare att ta sig mellan Nacka strand och de olika delarna av centrala Nacka – Jarlaberg, Skvaltan, Vikdalen, Nacka Forum, stadshusområdet och vidare mot Storängen, Lillängen och Järla. Skolbarn, resenärer och kunder i Nacka Forum kan ta sig fram på tryggare, effektivare och vackrare vägar än på broarna över motorvägen.

Projektfakta

  • En bit av väg 222 får en ny sträckning i centrala Nacka, strax norr om den nuvarande, och en 300 meter lång sträcka däckas över.
  • En ny bussterminal placeras intill överdäckningen, under mark, i anslutning till station Nacka på den nya tunnelbanelinjen.
  • Den nya bussterminalen måste stå klar samtidigt som tunnelbanan tas i bruk. Tunnelbanan beräknas ta sju till åtta år att bygga, men när byggstart sker är idag inte fastlagt. Projektet för bytespunkt, överdäckning och bussterminal kommer alltså att pågå parallellt.
  • Trafikplats Kvarnholmen och Trafikplats Skvaltan kommer att byggas ut till fullständiga trafikplatser. Trafikplats Nacka tas bort.
  • Projektet är ett samarbete mellan Nacka kommun, Trafikförvaltningen (SLL) och Trafikverket.
  • Kostnaderna för projektet beräknas bli mellan 2 och 2,3 miljarder kronor, enligt nuvarande förutsättningar.
  • Omkring 4 600 bostäder samt 7 000 arbetsplatser planeras i området centrala Nacka fram till år 2030.

Läs mer om projektet här.

Sidan uppdaterades: