Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Se förslagen till bebyggelse på Nya gatan

Inom kort fattar kommunstyrelsen beslut om den tredje markanvisningen på Nya gatan i Nacka stad: Sydöstra kvarteret. Se filmerna och tyck till om förslagen till hur bebyggelsen ska se ut i framtiden - senast 27 mars!

Anbudstiden i tävlingen om markanvisning av Nya gatan-Sydöstra kvarteret är över, och nu utvärderas de inkomna bidragen inför beslut i kommunstyrelsen.

Anbuden utvärderas till 75 procent på gestaltning och till 25 procent på pris. Gestaltningsförslagen har lämnats in i 3D-format och gjorts om till filmer, som presenterar varje gestaltningsidé. Sammanlagt 9 filmer finns att se på Nya gatans webbplats, och där kan du också ge tummen upp till förslag som du gillar.

Fram till och med 27 mars kan du titta på filmerna och gilla förslagen här.

För detta kvarter, i korsningen av två av Nacka stads huvudgator, önskar kommunen en djärv, uttrycksfull och utmärkande arkitektur som speglar det nya i Nya gatan och som uppmuntrar ett aktivt stadsliv. Nya gatan kommer med sitt läge med fem minuters promenad till tunnelbanan, stort utbud av handel och närservice i Nacka Forum, utsikt mot Järla sjö och promenadväg till Nyckelviken vara ett område som alla Nackabor kan vara stolta över.

Beslut om vinnande anbud kommer att fattas av kommunstyrelsen. Det förväntas ske i april.

Om Nya gatan i Nacka stad

Målen för projekt Nya gatan är att 500-800 nya bostäder ska byggas samt att lokaler för nya verksamheter skapas inom projektområdet. Nya gatan ska bli en del av ett viktigt centrum för boende, handel och kontor samt även för resenärer till andra delar av kommunen, när Nacka stad är färdigutbyggt.

Projekt Nya gatan är en del av etapp 1 i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka och omfattas av översiktsplanens strategi att "skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön". Två detaljplanearbeten pågår nu för närvarande:

Sidan uppdaterades: