Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Tyck till om Henriksdalsprogrammet senast 17 mars

Fram till och med 17 mars finns chansen att lämna synpunkter på förslaget till detaljplaneprogram för Henriksdalsområdet.

Förslaget handlar bland annat om 1400-1700 nya bostäder, trafik och framkomlighet, lokaler för handel, kontor, skola, idrott och kultur, stad och natur, samt hur man kan behålla områdets karaktär och värden. Syftet med programmet är att ge en helhetsbild av hur kommunen tänker sig utvecklingen av Henriksdalsområdet som en del av Nacka stad.

Det mesta av bebyggelsen är tänkt att ligga längs Kvarnholmsvägen, som på så sätt kan bli en levande stadsgata. Nya bostäder föreslås också i anslutning till Henriksdalsringen högst uppe på berget och på berget längst österut, mot Finnboda.

Med ett beslutat planprogram kan man gå vidare med planeringen i detaljplaner för olika delar av området. Inom varje detaljplaneprocess har man rätt att se förslagen och ge sina synpunkter.

I programförslaget finns tre mål för framtidens Henriksdal:
• En sammanhängande stadsmiljö som en naturlig del av Nacka stad
• En stadsutveckling som bygger vidare på områdets värden
• En trygg, tillgänglig och levande stadsdel

Den 8 och 9 mars var det Öppet hus om programförslaget i Nacka stadshus. Kommunens tjänstemän var på plats för att svara på frågor, berätta om programmet, visa kartor samt ta del av besökarnas synpunkter.

Samrådet fortsätter till och med 17 mars. Till dess kan du lämna synpunkter i brev, i mejl, eller i 3D-kartan av Henriksdal.

Läs mer här om planerna för Henriksdal.

Gå direkt till 3D-kartan.

Sidan uppdaterades: