Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas nya översiktsplan är klar

Nacka har nu fått en ny översiktsplan. Det är fråga om en begränsad revidering och uppdatering av den översiktsplan som antogs 2012. Översiktsplanen ska ge vägledning till alla som är inblandade i den pågående snabba stadsutvecklingen. Den beskriver även hur kommunen tänker skydda naturområden och olika riksintressen.

En översiktsplan beskriver hur kommunen vill använda olika mark- och vattenområden. Den har därför stor betydelse för hela stadsutvecklingen, men är inte bindande på samma sätt som detaljplaner.

Möjligheter och problem beskrivs i sex kapitel som kallas Utmaningar och målområden:

 • Ett effektivt och klimatanpassat transportsystem.
 • En attraktiv och hållbar byggd miljö.
 • Värna natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald.
 • Mångfald och trygghet i livets alla skeden.
 • Starkt näringsliv, bra handelsutbud och gott om mötesplatser i hela Nacka.
 • Ett regionalt tänkande i planeringen.


Fyra strategier för stadsbyggandet
, som antogs i den förra översiktsplanen, fortsätter gälla:

 • Skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön.
 • Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka.
 • Utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning.
 • Planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen.

En stor del av texten i huvuddokumentet består av riktlinjer för utvecklingen av mindre geografiska områden. Det finns också avsnitt om bostadsförsörjning, riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Översiktsplan - Hållbar framtid i Nacka (lågupplöst)
Läs mer och hämta fler dokument

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 maj och började gälla den 20 juni.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 141

Vad är nytt?

Sedan den förra planen kom till har avtalet om tunnelbanans utbyggnad till Nacka träffats och ett lokalt miljöprogram antagits. Det har lett bland annat till högre ambitioner när det gäller bostadsbyggande och till mer konkreta miljömål.

När det gäller enskilda platser är den största förändringen att Bergs gård (idag Bergs oljehamn) redovisas som ett område för tät stadsbebyggelse i stället för som ett utredningsområde. Andra förändringar är att delar av Dalkarlsängen i Boo ändrats till medeltät stadsbebyggelse och att ett mindre verksamhetsområde tillkommer vid Tyresövägen. En del av Gröna dalen mellan Fisksätra och Saltsjöbaden betecknas nu som utredningsområde, eftersom olika typer av användning diskuteras.

Kvantitativa och mätbara mål har också införts för bostäder och arbetsplatser. Målsättningen är att det år 2030 ska finnas 60.000 bostäder och 50.000 arbetsplatser i Nacka.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.