Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förberedelser för nya bostäder vid tunneln i Nacka strand

Utvecklingen av Nacka strand mot en mer levande och blandad stadsdel är i full gång. Nu pågår markarbetet inför att cirka 200 bostäder ska byggas på höjden vid Lokomobilvägen.

Visionsbild över hur bostäderna på Lokomobilvägen kan komma att se ut. Byggaktör: Besqab. Illustration: Studio Superbbesqab-lokomobilvagen.jpg

Nacka strand utvecklas till en mer levande stadsdel med bostäder, moderna arbetsplatser, service och nya platser att vistas på. Läs mer om utvecklingen av Nacka strand.

Förberedande arbeten vid tunneln

Vid tunneln i Nacka strand förbereder nu Besqab marken för att bygga bostäder. De ska bygga cirka 200 bostäder på höjden vid Lokomobilvägen varav 50 bostäder i en första etapp. Under 2020 kommer de att spränga på platsen och schakta berg.

Som en del av arbetet med att hålla platsen säker för allmänheten under byggtiden, tar Besqab ned sex träd vid tunnelmynningen på Augustendalsvägen. Träd kommer att återplanteras på platsen när arbetet i området är klart.

För mer information om bostäderna se Besqabs webbplats.
För frågor om Besqabs markarbeten, mejla info@besqab.se.

Sidan uppdaterades: