Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd om Nybackakvarteret

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Nybackakvarteret i Orminge. Synpunkter på förslaget kan lämnas till och med 9 maj.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en ny flerbostadshusbebyggelse i 4 till 7 våningar, där den övre våningen är indragen på samtliga hus. Den nya bebyggelsen ska möta omgivningen, parken och de angränsande för kulturmiljön värdefulla flerbostadshusen på ett varsamt sätt. Detaljplanen bedöms resultera i cirka 330 lägenheter, en förskola och plats för verksamhetslokaler.

Efter en markanvisningstävling om Nybackakvarteret 2016 är det Kungsmontage AB som ska bebygga den västra delen med hyresrätter och en förskola, medan Aros Bostadsutveckling ska bebygga den östra delen av kvarteret med bostadsrätter.

Förslag till byggnader i västra delen av Nybackakvarteret. Bild: Kungsmontage AB.

Förslag till byggnader i östra delen av Nybackakvarteret. Bild: Aros Bostadsutveckling.

Samråd

Under samrådstiden 5 april - 9 maj 2017 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge Centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Öppet hus

Förslaget kommer att presenteras vid ett öppet hus i utställningshallen i Nacka Stadshus, Granitvägen 15 (huvudentrén) den 27 april 2017 kl 18.00 - 20 00.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 9 maj 2017 per e-post eller vanligt brev.

Läs mer om Nybackakvarteret och om hur man lämnar synpunkter

Sidan uppdaterades: