Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Samråd om Sydvästra Plania

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Sydvästra Plania i Sickla. Synpunkter på förslaget kan lämnas till och med 18 maj.

Nacka stad är benämningen på det nya, täta och blandade området på västra Sicklaön där projektet ingår. Detaljplanen berör ett område sydväst om Kyrkviken och söder om Sickla köpkvarter som idag omfattar Sickla skola, idrottsanläggningar och ett fåtal verksamheter, men inga bostäder.

Sickla skola byggs ut för att rymma sammanlagt 1100 elever och cirka 12 förskoleavdelningar. Den befintliga gymnastikhallen ersätts med två nedsänkta idrottshallar och fotbollsplanen flyttas till taket på de nya idrottshallarna. Till ytan kommer fotbollsplanen med plats för uppvärmning att vara något större än dagens yta. En läktare byggs längs med fotbollsplanens ena kortsidan. Även andra delar av skolbyggnadens tak kommer att kunna användas som skolgård.

Planförslaget möjliggör också för cirka 360 bostäder fördelade på fyra kvarter med 10 våningar i delar av bebyggelsen mot norr till fyra våningar mot söder.

Samråd

Förslaget är utställt för samråd från den 20 april till och med 18 maj 2017. Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 18 maj 2017.

Öppet hus

Välkommen till Öppet hus den 9 maj, kl. 17.30-19.30 (drop-in), i utställningshallen i Sickla skolas matsal, Gillevägen 5. Tjänstemän från kommunen finns på plats och svarar på frågor kring förslaget.

Läs mer om projektet Sydvästra Plania

Sidan uppdaterades: