Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd om Område A, Eols udde

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Område A, Eols udde i Kummelnäs, norra Boo. Samrådet pågår från den 17 maj till och med den 28 juni 2017.

Detaljplanen syftar till att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, förbättra vägarna i området samt att möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskapsbild. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Förslaget är utställt för samråd från den 17 maj till och med den
28 juni 2017. Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligt senast den 28 juni 2017.

Öppet hus

Välkommen till öppet hus den 8 juni, kl. 18.00 – 20.00 i utställningshallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Tjänstemän från kommunen finns på plats och svarar på frågor kring förslaget. En kort presentation av planförslaget hålls kl. 18.30. Ingen föranmälan behövs.

Alla handlingar och information om hur man lämnar synpunkter finns på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades: