Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Södra Nacka strand: Förnyad granskning

Planförslaget för Södra Nacka strand, Dp 4, är utställt för förnyad granskning 14 juni - 11 augusti.

Efter granskningen 2016 har detaljplaneförslaget ändrats. Ändringarna berör främst delområde 10 (intill norra tunnelmynningen) och innebär bland annat anpassning till fastigheten intill samt ny gestaltning. Eftersom förändringarna bedöms som ganska stora, ställs nu det ändrade planförslaget ut för ny granskning.

14 juni 2017 - 11 augusti 2017 finns planförslaget utställt för granskning.

Läs mer på webbplatsen för Södra Nacka strand.

Cirka 400 bostäder och cirka 2 500 kvm verksamhetslokaler planeras i denna del av Nacka strand, som ligger närmast tunnelmynningen. Förskola och en utveckling av Västra Hällmarksparken ingår i projektet. Södra Nacka strand är en del av Nacka stad.

Sidan uppdaterades: