Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mötesplats Nacka: Tidigt samråd inför länsstyrelsebeslut

Inför Länsstyrelsens beslut om ifall Trafikverkets vägplan kommer att få betydande miljöpåverkan, hålls nu ett första samråd i projektet Mötesplats Nacka. Längre fram i projektet ges flera tillfällen att lämna synpunkter.

Trafikverkets vägplan och Nacka kommuns detaljplan tas fram parallellt i en samordnad process.  29 augusti - 19 september 2017 har du en första möjlighet att lämna synpunkter inför länsstyrelsens beslut om Trafikverkets underlag till vägplan.

Det kommer att ges fler tillfällen att lämna synpunkter på den fortsatta planeringen i kommande skeden.

Samrådsunderlaget finns på projekt Mötesplats Nackas webbplats, samt i Nacka stadshus, utställningshalllen, Granitvägen 15. Samrådsunderlaget finns också på Trafikverkets webbbplats, samt hos Trafikverket i Solna.

Sidan uppdaterades: