Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Granskning - Mensättra 29:1

Ändring av del av detaljplan 20 för fastigheten Mensättra 29:1, Värmdövägen 772, i Boo, ställs ut för granskning under tiden 24 november till den 8 december 2017.

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av fastigheten Mensättra 29:1, genom att de tidigare fastighetsindelningsbestämmelserna, som omöjliggör avstyckning och som nu utgör planbestämmelser, utgår. Genom planändringen åtgärdas även planstridighet för fastighetens huvudbyggnad, som enligt nuvarande definition av våning består av två våningar, genom att våningsbestämmelserna och höjdbestämmelsen tas bort och ersätts med en högsta tillåtna nockhöjd. På huvudbyggnaden finns en kulturhistorisk värdefull veranda som genom planändringen beläggs med rivningsförbud.

Granskningstid

Under tidenden 24 november 2017 till och med den 8 december 2017 finns planförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Samrådsredogörelse.pdf

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv
MSN 2016/163 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2016/163
131 81 Nacka

Upplysningar
Lämnas av Ida Larsson.
Telefon: 08-718 79 40
E-post: ida.1.larsson@nacka.se

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 8 december 2017. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Sidan uppdaterades: