Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Samråd för ändring av detaljplan för del av fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo ställs ut för samråd under tiden 29 november till den 20 december 2017.

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett garage/uthus i läge för befintligt planstridigt garage. Den befintliga byggrätten för garage/uthus utökas söderut mot Korsuddsvägen för att anpassas till förhållandena på fastigheten och för att rymma befintligt garage. Därmed medges garage/uthus närmare gata jämfört med gällande detaljplaner. Bestämmelser om högsta totalhöjd, största byggnadsarea samt utformning och anpassning till landskapet införs för att minska påverkan på omgivningen.

Samråd

Under samrådstiden 29 november till den 20 december 2017 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 20 december 2017 till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2016/17-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2016/17-214
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett, telefon 070-431 79 38, felicia.liaback-lowstett@nacka.se

Sidan uppdaterades: