Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Samråd för ändring av del av detaljplan för sydvästra Hedvigslund (dp 96), för del av fastigheten Älta 105:28

Ändring av del av detaljplan för sydvästra Hedvigslund (dp 96), för del av fastigheten Älta 105:28 är ute för samråd under tiden 6 december till 20 december 2017.

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats för rubricerat område. Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra för befintliga bostäder, i form av småhus och radhus, på fastigheten Älta 105:28 att avstyckas och ombildas till flera enskilda tvådimensionella fastigheter. Befintliga bostadsrätter inom fastigheten Älta 105:28 föreslås ombildas till bostäder med äganderätt. För att avstyckning och ombildning ska vara möjlig måste befintlig planbestämmelse gällande huvudbyggnaders avstånd till fastighetsgräns samt bestämmelsen om grupphus utgå. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd

Planchefen har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd. (PDF-dokument, 35 kB)

Under samrådstiden 6 december – 20 december 2017 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15.
Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 410 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 589 kB)
DP 96  (PDF-dokument, 12,3 MB)

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 20 december 2017 till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/93 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2017/93
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Linnéa Forss telefon 09-203 55 13 eller e-post linnea.forss@nacka.se

Sidan uppdaterades: