Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Samråd Boobacken

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Bo 1:456, Värmdövägen 722 i kommundelen Boo, är utställt för samråd under tiden 13 december 2017 till den 10 januari 2018.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en småindustri- verksamhets- och kontorsbyggnad som även inrymmer möjligheter till tillfällig övernattning inom fastigheten Bo 1:456.

Samråd

Under samrådstiden 13 december 2017 – 10 januari 2018 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 10 januari 2018 till: registrator.plan@nacka.se skriv MSN 2015/112–214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2015/112–214
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Linnéa Forss telefon 09-203 55 12, e-post linnea.forss@nacka.se

Mellan den 22 december 2017 och den 5 januari 2018 kan vi ha begränsade möjligheter att svara på telefon eller mail.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Dagvattenutredning.pdf

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.