Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning tunnelbana till Nacka

Under tiden 7 februari 2018 till och med 12 mars 2018 finns planförslagen med miljökonsekvensbeskrivningen utställt för granskning.

En ny detaljplan samt ändringar av gällande detaljplaner tas nu fram för de områden som berörs av utbyggnaden av tunnelbana till Nacka. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Planhandlingar och mer information om utbyggnaden av tunnelbanan finns på projektsidan.

Sidan uppdaterades: