Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelse om granskning Enspännarvägen

Under tiden 26 mars 2018 till och med 26 april 2018 finns planförslaget för Enspännarvägen utställt för granskning.

En ny detaljplan tas nu fram för Enspännarvägen, Sicklaön 362:2 m.fl., i Jarlaberg på västra Sicklaön. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen för Enspännarvägen var ute på samråd under våren 2017. Planförslaget har efter samrådssynpunkter reviderats; bland annat har gestaltningen av kvarteren tydliggjorts genom en uppdelning där husen ska upplevas som enskilda byggnader med egna karaktärer. De två kvarteren delas upp i nio delar som gestaltas med olika karaktär och identitet. Vidare har möjligheten till stängsel runt vattentornet säkerställts och därmed har transformator-stationen en ny placering på torget. Vid torget finns även kvartersmark för parkering, bilpool och angöring. Den allmänna parken har utökats för att säkerställa tillgängligheten för allmänheten. Planområdet har sedan samrådet reviderats till att det område som berörs av tunnelbanan inte längre planläggs i detaljplan för Enspännarvägen utan i detaljplan för tunnelbanan till Nacka. Detta område utgör en mindre del av "Vattentornsgränd". Slutligen har genomförandetiden ändrats.

Planhandlingar och mer information finns på projektsidan

Sidan uppdaterades: