Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelse om granskning - detaljplan för Område A (Eols udde) i Kummelnäs, norra Boo, Nacka kommun

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning under tiden 25 april till den 30 maj 2018.

Detaljplanens syfte är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, förbättra vägarna i området samt möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse på befintliga bostadsfastigheter. Områdets karaktär och rådande bebyggelsemönster ska bevaras och befintlig fastighetsindelning ska behållas. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kultur- och naturmiljöer och landskapsbild.

Granskningstid

Under tiden 25 april 2018 till och med 30 maj 2018 finns planförslaget utställt för granskning.

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in senast den 30 maj 2018. Alla handlingar och information om hur man lämnar synpunkter finns på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades: