Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelse om granskning för del av fastigheten Tollare 25:7 i Boo

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 4 april till och med 24 april 2018.

Syftet med ändringen av gällande detaljplan är att möjliggöra för ett garage/uthus i läge för befintligt planstridigt garage på fastigheten Tollare 25:7 i Boo. Därmed medges garage/uthus närmare gata jämfört med gällande detaljplaner. Bestämmelser om högsta totalhöjd, största byggnadsarea samt utformning och anpassning till landskapet införs för att minska påverkan på omgivningen. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

Granskningstid

Under tiden 4 april 2018 till och med 24 april 2018 finns planförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2016/17–214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2016/17–214
131 81 Nacka

Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Upplysningar lämnas av Felicia Liabäck Löwstett, telefon: 08-718 94 45, E-post: felicia.liaback-lowstett@nacka.se

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 24 april 2018. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Samradsredogorelse.pdf

Sidan uppdaterades: