Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Samråd 2 - Dalvägen-Gustavsviksvägen

Planförslaget för Dalvägen-Gustavsviksvägen ställs ut på samråd 2, under tiden 12 november - 19 december 2018.

Detaljplanen syftar till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att ta hand om dagvattnet. Fritidshus ska kunna omvandlas till permanentboende och en förtätning av bostäder möjliggöras, samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap av vägar och naturmarksområden. Vidare planeras för en ny förskola och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik med buss genom området. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd

Detaljplaneförslaget är utställt på samråd 2 från den 12 november till den 19 december 2018.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 19 december 2018. Alla handlingar och information om hur man lämnar synpunkter finns på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades: