Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Samråd - Galärvägen

Planförslaget för Galärvägen är utställt för samråd 15 november - 20 december 2018.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvud­mannaskapet för vägar och naturmark. Vägarna inom området förbättras och befintliga passager till naturmark och parker görs mer tillgängliga. Området har sedan tidigare byggrätter för permanenta bostäder och kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt. I princip föreslås ingen förtätning av bostäder, men byggrätten för befintliga bostadshus har utökats något.

Samråd

Detaljplaneförslaget för Galärvägen är utställt för samråd 15 november - 20 december 2018.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 20 december 2018. Alla handlingar och information om hur man lämnar synpunkter finns på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades: