Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Granskning Ormingehus

Planförslaget för Ormingehus är utställt för granskning 19 december 2018 till och med 28 januari 2019.

Syfteet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö. Planområdet är cirka 4,5 hektar och omfattar norra delen av Orminge centrum. Planförslaget medger totalt cirka 370 tillkommande bostäder, cirka 4200 tillkommande kvadratmeter bruttoarea handel, cirka 120 tillkommande förskoleplatser och 12 bostäder enligt LSS. Gaturum och torg utvecklas och gestaltas för ökad framkomlighet och tillgänglighet samt med tydligare funktionsuppdelning och trädplanteringar.

Granskning

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning 19 december 2018 till och med 28 januari 2019.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in den 28 januari 2019. Alla handlingar och information om hur man lämnar synpunkter finns på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.