Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älgö

Detaljplanen för Älgö innebär att kommunen rustar upp vägnätet och parkanläggningar samt bygger ut det kommunala vatten- och avloppsnätet på Älgö. Kommunen blir ansvarig huvudman för vägar och naturmark.

Profilbild saknas

Eva Olsson

Kommunens projektledare

Tove Mark

Tove Mark

planarkitekt (byggrätter & mobilmast)

Anna Ellare

Anna Ellare

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Älgöprojektet är i färdigställt avseende utbyggnad av vägnätet, parkanläggningar, vatten och avlopp. Driftenheterna på kommunen har tagit över skötseln av alla anläggningar.

Gatukostnader och va-anslutning Fakturering av gatukostnad för alla Älgös fastigheter och del av Gåsös fastigheter är klar. Kvarstående fastigheter på Gåsö kommer att få närmare besked om faktureringen via utskick av informationsbrev.

Va-enheten har skickat ut information och fakturor för anslutning av vatten och avlopp i samtliga etapper och anslutningar pågår för fullt.

I samband med anslutningar av avlopp är det viktigt att notera de tomtmarkeringar (gränsrör) som Lantmäteriet placerat ut i enlighet med genomförda fastighetsförrättningar i projektet, men även tidigare utsättningar av tomtgränser mellan fastigheterna.

Gatukostnader

Kommunstyrelsens beslut från den 27 november 2006 om principer för gatukostnadsersättning har vunnit laga kraft, sedan regeringsrätten den 26 maj 2009 beslutat att inte ge prövningstillstånd för inkomna överklaganden.

Gatukostnadsutredning-beslutshandling.pdf (PDF-dokument, 337 kB)
Omfattningssbeskrivning bilaga 1-beslutshandling.pdf (PDF-dokument, 223 kB)
Beräknad gatukostnad per fastighet bilaga 2-beslutshandling.pdf (PDF-dokument, 98 kB)
Betalningsvillkor bilaga 3.pdf (PDF-dokument, 86 kB)
Inkomna synpunkter-endast framsida.pdf (PDF-dokument, 2,4 MB)
Indexjustering gatukostnadstak. Protokoll KS 120917
Beslut av etappvis indexjustering av gatukostnader. Protokoll kssu den 23 april 2013
Beslut om uttag av gatukostnader-protokoll ks 20061127.pdf (PDF-dokument, 53 kB)

Vad ska jag betala?

Den tidigare beslutade gatukostnaden har indexjusterats med 12,1 procent. I dokumenten nedan framgår vad fastighetsägare i respektive etapp ska betala i gatukostnader:

Gatukostnader etapp 1.pdf (PDF-dokument, 35 kB)
Gatukostnader etapp 2.pdf (PDF-dokument, 102 kB)
Gatukostnader etapp 3.pdf (PDF-dokument, 117 kB)

Detaljplan

Detaljplanen för Älgö (dp 471) vann laga kraft 16 juli, 2009.

Detaljplanen finns under STATUS OCH HANDLINGAR, rubriken Laga kraft.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.