Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älta centrum

Älta centrum utvecklas med nytt torg och fler mötesplatser, här byggs cirka 1 400 nya bostäder, nya förskolor, äldreboende och verksamhetslokaler. Det byggs även en ny skola och en ny idrottshall. Genom att förstärka Ältas identitet vill kommunen attrahera boende, handel och näringsliv. Ett program med en vision för framtidens Älta, Ännu mera Älta 2025, har tagits fram tillsammans med politiker, boende, föreningar och fastighetsägaren Wallenstam och ligger till grund för den utveckling som nu sker.

Status och handlingar

Kommunstyrelsen antog programmet den 28 september 2015. Programmet är vägledande för kommande detaljplanering i området. Den första planeringen startar med projektet Älta torg, etapp A och B.
Kommunstyrelsens protokoll

Vad händer nu och i nästa steg?

Programarbete

Ett första steg var de tidiga medborgardialoger som hölls på Kulturknuten i Älta den 1 och 8 december 2012. Diskussioner fördes kring fem olika teman: Föräldrar, Mötesplatser, Idrott och fritid, Service och handel samt Kultur. Dialogen med Ältaborna kommer även i det fortsatta arbetet att vara mycket viktig för projektet.

Den 11 februari 2013 godkände kommunstyrelsen i Nacka att inriktningen för det fortsatta programarbetet i Älta ska följa den gemensamma visionen, Ännu mera Älta 2025. Syftet med projektet är att utveckla området runt Älta centrum till en attraktiv och långsiktigt hållbar stadsdel i enlighet med visionen, Ännu mera Älta.

Visionen har år 2025 som horisont och har formulerats på följande sätt.

• I Älta finns ett brett bostadsutbud.
• Älta är en småstad med naturliga mötesplatser kring idrott, friluftsliv, kultur, service och handel.
• Ältas tillväxt sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Utvecklingen utgår från vad Ältas invånare behöver för att trivas och må bra.
• Området runt Älta centrum upplevs som en naturlig del av Älta och man rör sig enkelt till, från och inom området.

Kommunen har också ingått en avsiktsförklaring och ett programavtal med Wallenstam AB. Avsiktsförklaringen mellan Nacka kommun och Wallenstam reglerar fördelningen av byggrätter på kommunal mark. Kommunen anvisar hälften av kommande byggrätter för bostäder på kommunal mark inom programområdet i Älta till Wallenstam. Minst hälften av de lägenheter som Wallenstam bygger ska upplåtas med hyresrätt.

Nacka kommun och Wallenstam har ordnade våren 2013 parallella arkitektuppdrag med arkitektföretagen Sweco, Tema och White för att belysa olika möjligheter att utveckla området med utgångspunkt i visionen. Arkitekternas olika idéer har presenterats under Ältafestivalen i Älta den 1 juni.

Den 17 september 2013 besökte projektet fritidsgården i Älta för att prata med 12-15 åringar om Ältas framtid. Skärgårdsradion var på plats och intervjuade ungdomarna.

Den 5 oktober bjöds intresserade medborgare, närboende och föreningar till en workshop och diskussion kring utvecklingen av Älta. Cirka 70 personer deltog och har lämnat sina synpunkter som sammanställts.

Den 19 november träffade projektet Älta centrum företagarförening för att höra synpunkter om framtida service och handel.

Samråd

Samråd om programförslaget pågick 16 december 2014 - 2 februari 2015.

Antagande

Kommunstyrelsen antog programmet den 28 september 2015.

Cirka 2 minuter

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.