Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älta centrum

Älta centrum utvecklas med nytt torg och fler mötesplatser, här byggs cirka 1 900 nya bostäder, nya förskolor, äldreboende och verksamhetslokaler. Det byggs även en ny skola och en ny idrottshall. Genom att förstärka Ältas identitet vill kommunen attrahera boende, handel och näringsliv. Ett program med en vision för framtidens Älta, Ännu mera Älta 2025, har tagits fram tillsammans med politiker, boende, föreningar och fastighetsägaren Wallenstam och ligger till grund för den utveckling som nu sker.

Eftersom Älta centrum är ett stort utvecklingsområde sker detaljplanering och byggande under en längre tid genom olika stadsbyggnadsprojekt. Läs om de olika delprojekten på deras egna webbsidor - se menyn eller kartan.

Ett detaljplaneprogram som antogs 2015 beskriver tankarna om hur hela området ska utvecklas. Programmet är vägledande för den detaljplanering som nu pågår.
Programmet för Älta centrum
Programmet lågupplöst (mindre fil)

Tidig dialog och vision

Invånare i Älta deltog i dialog- och visionsarbeten innan programmet togs fram. Ett första steg var de tidiga medborgardialoger som hölls på Kulturknuten i Älta i december 2012. Diskussioner fördes där kring fem olika teman: Föräldrar, Mötesplatser, Idrott och fritid, Service och handel samt Kultur.

Den 11 februari 2013 godkände kommunstyrelsen i Nacka att inriktningen för programarbetet skulle följa den gemensamma visionen, Ännu mera Älta 2025.

Visionen, med år 2025 som tidshorisont, och har sammanfattats på följande sätt:

  • I Älta finns ett brett bostadsutbud.
  • Älta är en småstad med naturliga mötesplatser kring idrott, friluftsliv, kultur, service och handel.
  • Ältas tillväxt sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Utvecklingen utgår från vad Ältas invånare behöver för att trivas och må bra.
  • Området runt Älta centrum upplevs som en naturlig del av Älta och man rör sig enkelt till, från och inom området.

Samarbete med byggaktören Wallenstam

Nacka kommun och Wallenstam AB har skrivit en avsiktsförklaring och ett programavtal. Avsiktsförklaringen reglerar fördelningen av byggrätter på kommunal mark. Kommunen anvisar hälften av kommande byggrätter för bostäder på kommunal mark inom programområdet i Älta till Wallenstam. Minst hälften av de lägenheter som Wallenstam bygger ska upplåtas med hyresrätt.

Nacka kommun och Wallenstam ordnade 2013 parallella arkitektuppdrag med arkitektföretagen Sweco, Tema och White för att belysa olika möjligheter att utveckla området med utgångspunkt i visionen Ännu mera Älta 2025.

Wallenstams information om Älta stadsutveckling

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Älta centrum-projektet).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Cirka 2 minuter

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.