Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Förskola vid Oxelvägen, Älta

En ny förskola med åtta avdelningar byggs på Oxelvägen i närheten av Älta centrum. Den nya förskolan ska ersätta Sjöängens förskola som rivs och ger plats åt nya bostäder. Den nya förskolan har högre kapacitet och är en del av utvecklingen av centrala Älta. Byggtiden beräknas till drygt ett år och invigning planeras preliminärt till juni 2019.

Profilbild saknas

Javier Vicente

projektledare

Thomas Magnusson

Thomas Magnusson

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Alla arbeten under jord är nu avslutade, stommen är rest och sockel är på plats, nästa steg är att bättringsmåla fasaden och montera trappan på framsidan av huset. Arbeten inne i huset har startat med rördragning, bygge av innerväggar och installation av ventilation. Samtidigt pågår arbete med gården och utemiljön med lekytor till barnen. Detta kommer att pågå under hösten.
  • Arbetet med lokalgatan går som planerat och nu ska vatten och avlopp kopplas in i stammen och en transformatorstation komma på plats.

Detaljplanen vann laga kraft den 16 november 2017. Den gällande detaljplanen finns under STATUS OCH HANDLINGAR - Laga kraft.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev augusti 2018  (PDF-dokument, 618 kB)
Nyhetsbrev juni 2018  (PDF-dokument, 688 kB)

Ny förskola

Den nya förskolan blir större än Sjöängens förskola. Den kommer att omfatta åtta avdelningar för 160 förskolebarn. Barnen kommer att få nylagad mat från förskolans egna tillagningskök. Byggandet görs med en så kallad betongsandwichstomme. Det innebär att fabrikstillverkade väggelement levereras till bygget och monteras på plats. Väggelementen har hög täthet och går snabbt att montera. Om behovet av en kapacitet för ännu fler barn behövs i framtiden finns möjligheter att addera ett våningsplan ovanpå förskolan.

Ny lokalgata

Utöver själva bygget anläggs en ny lokalgata runt förskoletomten. Det görs för att transporter till och från förskolan ska kunna göras på ett säkert och smidigt sätt parallellt med förskoleverksamhet och lämning och hämtning av barn.

Förskolan byggs enligt standarden Miljöbyggnad som är ett svenskt miljöcertifieringssystem. Det säkerställer att hela byggnaden har en hög kvalitet med låg energianvändning, god inomhusmiljö samt att inga inbyggda material innehåller gifter eller kemikalier. Miljöbyggnad finns i tre nivåer, guld/silver/brons. Förskolan på Oxelvägen planeras att uppfylla kraven för nivå silver.

Byggnationen av den nya förskolan görs av Nacka kommun i samverkan med NCC. Projektorganisationen utgörs av lika delar representation från Nacka kommun och NCC. Det innebär att starkt lokalt engagemang kombineras med kraftfulla resurser.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.