Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Förskola vid Oxelvägen, Älta

En ny förskola med åtta avdelningar planeras på Oxelvägen i närheten av Älta centrum. Den nya förskolan ska ersätta Sjöängens förskola som rivs och ger plats åt nya bostäder. Den nya förskolan har högre kapacitet och är en del av utvecklingen av centrala Älta. Byggtiden beräknas till drygt ett år och invigning planeras prelimenärt till juni 2019.

Thomas Magnusson

Thomas Magnusson

planarkitekt

Javier Vicente

Javier Vicente

Projektledare

08-718 93 53

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Projektet tar semester vecka 28 till och med vecka 31.
  • Efter semestern fortsätter arbeten med sockel, dränering och markarbeten.
  • Under vecka 34 påbörjas fönstermontage.
  • På grund av svåra byggförhållanden har det skett en tidsförskjutning gällande sprängningsarbeten för lokalgatan. Borr och sprängningsarbeten kommer att påbörjas igen under vecka16 och pågå cirka tre veckor framåt.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 16 november 2017.
  • Lagakrafthandlingar finns till höger under STATUS OCH HANDLINGAR.

Nyhetsbrev juni 2018 (PDF-dokument, 688 kB)

Arbetet med den nya förskolan startar

Den nya förskolan blir större än Sjöängens förskola. Den kommer att omfatta åtta avdelningar för 160 förskolebarn. Barnen kommer att få nylagad mat från förskolans egna tillagningskök. Byggandet görs med en så kallad betongsandwichstomme. Det innebär att fabrikstillverkade väggelement levereras till bygget och monteras på plats. Väggelementen har hög täthet och går snabbt att montera. Om behovet av en kapacitet för ännu fler barn behövs i framtiden finns möjligheter att addera ett våningsplan ovanpå förskolan.

Marksprängningar

Under februari kommer marksprängningar påbörjas som pågår till april. Åtgärder för att minimera sprängningarnas påverkan på omgivningen vidtas. Sprängningarna görs under en så kallad sprängmatta. Mattan hindrar stenflisor och sprängmassor att skjutas iväg. Mattorna hindrar dock inte lufttrycksvågen, vilket gör att sprängningarna kan märkas i närliggande fastigheter genom att fönster skallrar till. Lufttrycksvågen orsakar inte skador i närliggande fastigheter. Ibland kan en avloppsliknande lukt sprida sig i samband med sprängning. Lukten kommer från dynamiten, som innehåller svavel, ett ämne vars lukt liknar avloppslukt när det sprids i luften.

Utöver själva bygget anläggs en ny lokalgata runt förskoletomten. Det görs för att transporter till och från förskolan ska kunna göras på ett säkert och smidigt sätt parallellt med förskoleverksamhet och lämning och hämtning av barn.

Förskolan byggs enligt standarden Miljöbyggnad som är ett svenskt miljöcertifieringssystem. Det säkerställer att hela byggnaden har en hög kvalitet med låg energianvändning, god inomhusmiljö samt att inga inbyggda material innehåller gifter eller kemikalier. Miljöbyggnad finns i tre nivåer, guld/silver/brons. Förskolan på Oxelvägen planeras att uppfylla kraven för nivå silver.

Byggnationen av den nya förskolan görs av Nacka kommun i samverkan med NCC. Projektorganisationen utgörs av lika delar representation från Nacka kommun och NCC. Det innebär att starkt lokalt engagemang kombineras med kraftfulla resurser.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.