Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu gjuter vi betongplattan till nya Sigfridsborgsskolan i Älta

Arbetet med nya Sigfridsborgsskolan är i full gång och det är dags att gjuta betongplattan där nya skolan ska stå. Totalt 550 kubik betong blir skolbyggnadens ”fot”. 10 september börjar arbetet med att leverera betong och gjuta plattan. Arbetet pågår under fyra dagar.

Betongplattan ska gjutas för att skolbyggnaden ska kunna byggas på plattan. Betongen är en så kallad Stålfiberbetong som är färdigarmerad och mer hållfast än traditionell betong. Genom att använda denna typ av betong förkortas gjutningstiden och arbetet kommer att ta fyra dagar mot normalt drygt 20 dagar.

Leverans av 550 kubik betong

Under fyra dagar kommer betongbilar att leverera 550 kubik betong. Bilarna kommer att stå parkerade längs Storkällans väg i väntan på att få åka in på arbetsplatsen för att undvika köbildning. (se kartan nedan över körväg)

Hur påverkar detta mig?

Gjutningen och leveranserna kommer inte att öka bullernivån men det kommer att bli en ökning av trafik under dessa fyra dagar. För att bli klara så fort som möjligt så kommer vi att arbeta längre under dessa dagar. Arbetet kommer att börja kl. 6.30 och avslutas kl. 17.00.

Trafik och framkomlighet

Tre flaggvakter kommer att finnas på plats så att trafiken flyter på smidigt och säkert. Tisdagen 10 september kommer en liten del av gångvägen längs Sigfridsborgsvägen att tas i anspråk som uppställningsplats för pumpstationerna som pumpar betongen ur bilarna. Gångvägen är öppen men har en något begränsad framkomlighet under dagen.

Kartan nedan visar hur betongbilarna kommer att köra.

betong_ny_Siggan.jpg

Sidan uppdaterades: