Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Nya Sigfridsborgsskolan är redo inför höstterminen 2021

Sigfridsborgsskolan är snart färdigbyggd och redo att ta emot 800 elever som kan börja utforska sin nya skola när höstterminen startar.

Direkt efter skolavslutningen i juni flyttar skolan in i den nya skolbyggnaden. Men för att detta ska vara möjligt måste arbeten utanför skolbyggnaden slutföras under sommarlovet. Med start 28 juni startar följande arbeten som pågår i sommar:

 • Arbetsområdet kommer att flyttas runt den befintliga skolan.
 • Skolpaviljongen vid korsningen Lovisedalsvägen/Evalundsvägen monteras ner och fraktas bort.
 • Den gamla skolan rivs, arbetet pågår i ungefär sex veckor.
 • Platskontoret skalas ned och flyttas till parkeringsplatsen vid Ältadalens förskola. Detta för att göra plats för idrottstältet som kommer sättas upp på grusplanen där platskontoret står idag. Idrottstältet kommer att fungera som tillfällig gymnastiksal för skoleleverna fram till dess att den nya sporthallen är färdig.
 • Efter att den gamla skolbyggnaden är riven börjar bygget av sporthallen.

– Efter flera års arbete känns det fantastiskt att vi snart kan lämna över en modern och fin skola till alla lärare och barn. Jag hoppas att de kommer att trivas riktigt bra här. Nästa steg är att färdigställa skolgården och börja bygga skolans sporthall, som beräknas bli klar i december 2022, säger byggprojektledare Kristofer van der Schaaf från Nacka kommun.

Rivning av gamla skolan

För att korta ner tiden för rivningsarbetet kring skolan kommer arbetet att pågå fram till klockan 18.00 under de sex veckor som rivningen genomförs. Arbeten som är störande ljudmässigt kommer att sluta klockan 16.00. Rivningsområdet vattnas kontinuerligt för att binda dammet och förhindra att det sprids. Bullerdämpande utrustning och avskärmning används för att arbetet inte ska överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplats.

Trafik och framkomlighet

För att montera ner och frakta bort skolpaviljongerna behövs en mobil lyftkran. Den kommer att stå i korsningen Lovisedalsvägen/Evalundsvägen 28 juni-30 juli, vilket påverkar framkomligheten.

FAKTA OM NYA SIGFRIDSBORGSSKOLAN

 • Ny skolan är för elever från förskoleklass till år 6.
 • Skolan har kapacitet för drygt 800 elever.
 • Solceller har monterats på taket och tillsammans med bergvärme är det energikällorna som ska driva den nya skolan.
 • En sporthall byggs som ska stå klar december 2022.

Sigfridsborgsskolan_Laktartrappa plan 0_webb_200518.jpg

Sigfridsborgsskolan_Torget lagstadiet_webb_200518.jpg

Här kan du läsa mer om bygget av nya Sigfridsborgsskolan.

Sidan uppdaterades: